Testa söktjänster för omvårdnad

20 september - 31 oktober 2017 hade vårdpersonal i svenska landsting och regioner möjlighet att testa sex olika söktjänster inriktade på omvårdnad.

På denna sida hittar du länkar till söktjänsterna British Nursing Database (ProQuest), ClinicalKey for Nursing (Elsevier), Emcare (OVID), Joanna Briggs Institute (OVID), Nursing & Allied Health Database (ProQuest)) och Nursing Reference Center Plus (EBSCO).

Har du användning för någon av dessa söktjänster i ditt arbete? Tycker du att den borde finnas tillgänglig i ditt landsting? Testa söktjänsterna och gör din röst hörd!

Söktjänsterna fungerar på datorer inom landstingens/regionernas IP-område.

Se en översikt över söktjänsterna

Tyck till om söktjänsterna

Testa ClinicalKey for Nursing (Elsevier)

Tidskrifter (fulltext), böcker (fulltext), läkemedelsinformation, evidenssammanfattningar, guidelines, filmer, bilder med mera

Testa Emcare (OVID)

Sök artiklar (abstracts)

Läs mer på förlagets sida

Testa Joanna Briggs Institute (OVID)

Evidenssammanfattningar, systematiska översikter med mera, sammanställda av Joanna Briggs Institute

För att testa "JBI Tools" krävs inloggning med personligt OVID-konto.

Läs mer på förlagets sida

Testa Nursing & Allied Health Database (ProQuest)

Sök artiklar (abstracts), filmer, avhandlingar, böcker med mera

Läs mer på förlagets sida

Se även Nursing & Allied Health Database Libguide

Testa Nursing Reference Center Plus (EBSCO)

Evidenssammanfattningar, läkemedelsinformation med mera

Läs mer på förlagets sida

Tutorial på svenska (film, 3 min)

Frågor

Vid frågor kontakta ditt sjukhusbibliotek eller Eira.