Eğitim bilimleri ya da pedagoji, eğitimi inceleyen bilim dallarının tamamına verilen addır. Eğitim-öğretim faaliyetleri eğitim bilimleri ışığında yürütülür.

Eğitim bilimleri aşağıdaki şekilde listelenebilir:

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ

ÖĞRETİM YÖNTEM ve TEKNİKLERİ

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

SINIF YÖNETİMİ

REHBERLİK