Adult development & wisdom

EEVA K.KALLIO Viisaustaidot®

Development of Adult Thinking (2020)Interdisciplinary Perspectives on Cognitive Development and Adult Learning, 1st Edition (2020), ROUTLEDGE. Edited by Eeva K. Kallio


Viisaus - käyttäjän opas (2020)TUUMA-kustannus. Jenni Spännäri & Eeva K. Kallio


Ajattelun kehitys aikuisuudessa (2016)Eeva Kallio (toim.) Suomen kasvatustieteellinen seura, julkaisu 71.