Õpetajad

ÕPETAJAD:

Margit Tera | eesti keel

Katrin Knoll | ajalugu, draamaõpetus

Krista Leppiko |liikumine

Meelike Eenpuu-Villup |meisterdamine

Aet Alev |kunstiõpetus

Ingrid Aas| kunstiõpetus

Kadri Merimaa |laulmine ja mänguring

EKH JUHATUSE LIIKMED:

Kaire Guthan - kaireguthan@gmail.com

Agnes Kuusik-Dijksta - agneskuusik@gmail.com

Margit Tera tera.m@hotmail.com

Katrin Knoll- katrin.knoll@gmail.com

Krista Leppiko- leppiko@yahoo.com