Õpetajad

ÕPETAJAD:

Margit Tera | eesti keel, pärimusõpetus

Katrin Knoll | ajalugu, draamaõpetus

Krista Leppiko |liikumine

Raimo Kadaja| liikumine

Aet Alev |loovustund

Ingrid Aas| loovustund

Kadri Merimaa |laulmine ja muusika

EKH JUHATUSE LIIKMED:

Kaire Guthan - kaireguthan@gmail.com

Agnes Kuusik-Dijksta - agneskuusik@gmail.com

Margit Tera tera.m@hotmail.com

Katrin Knoll- katrin.knoll@gmail.com

Krista Leppiko- leppiko@yahoo.com