Eesti Kool Hollandis

Eesti Kool Hollandis tegutseb alates 2007. aastast.

Kooli eesmärgiks on eesti keele oskuse säilitamine ning

arendamine.

Eesmärk ja tegevused:

- Hollandis elavate Eesti juurtega laste

eesti keele oskuse arendamine ja säilitamine

- eesti keele ja kultuuri edasikandmine Hollandis

- (pere)ürituste ja koosviibimiste organiseerimine

Eesti Kool Hollandis tegevust toetavad

Eesti Instituut ja Haridus- ja Teadusministeerium

Järgmine koolipäev: 8. mai 2022!

Ootame lapsi ja noori eesti keele ja kultuuri laagrisse 27-29 mail! Laagri toimumist toetab Integratsiooni Sihtasutus .

Sportlik perepäev ja koolipäev toimuvad 29. mail Austerlitzis!