Eestikeelne õpe 

Kohtla-Järve Tammiku Põhikoolis 

Eestikeelne õpe koolis

Kohtla-Järve Tammiku Põhikool rakendab õppetöös eestikeelset õpet juba mitut aastat.

Õppeaastal 2004/2005. a alustas Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli 6. klass hilise keelekümblusprogrammiga ning 2010/2011. õppeaastal lõpetas edukalt kooli esimene keelekümblejate lend.

Alates 3. klassist rakendab kool varast keeleõpet läbi eraldi ainetundide:

Alates 5. klassist rakendatakse koolis hiliskeelekümblusprogrammi metoodikat. Hilise keelekümbluse klassis õpitakse eesti keeles:

Kümblusklassides toimub pidevalt mitmekülgne keelekümblust toetav tegevus:

Samuti keelekümblusklassides rakendatakse teemapõhist õpet, st õpitakse ühe teema raames mitut ainet korraga “Üks teema - mitu ainet”.

Alates 1. septembrist 2020. aastast algas 1. klassis eestikeelne aineõpe:

Alates oktoobrist 2020 viiakse koolis ellu varajase keeleõppe pilootprojekt „Professionaalne eestikeelne õpetaja põhikoolis“.


Keelekümblus

Varajane keeleõpe algkoolis