Visioon ja missioon

Visioon

Jätkusuutlik Eesti, mis elab loodusega kooskõlas ning kasutab taastuvaid energiaallikaid oma igapäevasel majandamisel.

Missioon

Kujundada Eesti jätkusuutlikuks loodusega kooskõlas elavaks ühiskonnaks läbi kodanikuaktiivsuse ning hariduslike ettevõtmiste.

Lisada link Lausanne'i deklaratsioonile/teha sellest kokkuvõte.