Een Godswoord in mensentaal

Verdediging proefschrift Jaco Zuurmond

Op 15 april 2024, heeft Jaco Zuurmond zijn proefschrift getiteld ‘Een Godswoord in mensentaal.  Verantwoording bij en verwerking van de heruitgave van K.H. Miskotte, Om het levende Woord’ publiekelijk verdedigd.  Een livestream van de verdediging is te zien via het Youtube kanaal van de PThU).


Centraal in deze dissertatie staat de heruitgave van een ander boek, namelijk Om het levende Woord van K.H. Miskotte. Om het levende Woord (1948) is Miskottes grote standaardwerk over de preek. Het boek bevat, in zijn eigen bewoording, ‘overwegingen omtrent de onmogelijkheid en mogelijkheid van een Godswoord in mensentaal.’ Om het levende Woord kent een even boeiende als beklemmende ontstaansgeschiedenis. In het boek is een viertal onderling samenhangende opstellen samengebracht, die zich alle ontwikkelden aan de politiek-sociale actualiteit van de jaren dertig en veertig. Het oudste fragment dateert van 1924! 

Een Godswoord in mensentaal doet verslag van de totstandkoming van de nieuwe heruitgave van Om het levende Woord, waarin die ontstaansgeschiedenis tot op letterniveau ontsloten wordt. 

Daarnaast laat deze dissertatie zien welk nieuw onderzoek nu mogelijk wordt. Gevolgd wordt bijvoorbeeld hoe wezenlijke thema’s als ‘het eucharistische karakter van de preek’ en ‘Bijbelse grondwoorden’ in Miskottes tekst zich door de jaren heen ontwikkelen. Tevens laat de dissertatie zien hoe Miskotte in Om het levende Woord zijn belangrijkste leermeesters, namelijk Karl Barth en Franz Rosenzweig, met elkaar in gesprek brengt. Een Godswoord in mensentaal biedt zo een verrassende leeswijzer voor een – hernieuwde – kennismaking met Miskottes boek. 


JACO ZUURMOND is gemeente- en academiepredikant. Tegelijk met deze dissertatie verschijnt de uitgebreide Studieuitgave Om het levende woord (Skandalon, 2024), waarin de ontstaansgeschiedenis van Miskottes boek zichtbaar is. Daarnaast verzorgt Zuurmond voor de serie Verzameld Werk van K.H. Miskotte een basisuitgave van Om het levende Woord


Klik op onderstaande afbeelding om de verdediging te bekijken: