ห้องสมุดดิจิทัล

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Digital library

Education of Chiang Mai Rajabhat University

ห้องสมุดดิจิทัล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเว็บไซต์ที่มีสื่อดิจิตอลที่ให้ความรู้ด้านการศึกษาที่ทันสมัยให้คณาจารย์และนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน โครงงาน งานวิจัย และงานวิชาการต่างๆ

ห้องสมุดสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. www.lib.obec.go.th

เว็บไซต์ของห้องสมุดสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. แหล่งความรู้ที่รวบรวมหนังสือหายาก และงานนิพนธ์ของ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มาให้อ่านแบบออนไลน์ และวารสารวิชาการ ที่สามารถโหลดอ่านในรูปแบบ PDF เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคคลทั่วไป

KhanAcademy www.khanacademy.org

เว็บไซต์เพื่อการศึกษา โดยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งโดย Salma Khan ด้วยทัศนคติที่อยากให้การศึกษาเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าถึงได้ทุกที่บนโลก จึงผลิตวิดีโอการสอนที่ครอบคลุมเนื้อหาหลายวิชา ทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ เศรษฐศาสตร์ มีตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงยาก แบ่งตามระดับความรู้ของผู้เรียน และมีแบบฝึกหัดทบทวนความเข้าใจ ช่วยให้พัฒนาองค์ความรู้ได้อย่างมีขั้นตอน เหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

ชุดรวมเนื้อหาการศึกษาแบบดิจิทัลฟรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยกว่า 1000 แห่ง รวมทั้งสถาบันการศึกษาระบบ K12 อาทิ Stanford, Yale, MIT, Oxford และ UC Berkeley ครอบคลุมเนื้อหาที่หลากหลาย ทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษา วรรณคดี ปรัชญา สังคม ฯลฯ ในรูปแบบหนังสือ ไฟล์ PDF ไฟล์เสียง วิดีโอ ภาพ ลิงก์ และแอพลิเคชัน เหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป

KhanAcademy Thai th.khanacademy.org

คานอะคาเดมี่ ไทย เว็บไซต์เพื่อการศึกษาที่ได้รับอนุญาตการแปลจาก www.khanacademy.org พากย์เสียงเนื้อหาเป็นภาษาไทยในวิดีโอหมวดคณิตศาสตร์ เรื่องพีชคณิต เหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

เว็บไซต์รวมสาระความรู้ทางวิทยาศาสตร์สนุกๆ ดูง่าย ในเวลาไม่กี่นาที เล่าเรื่องแบบมีสไตล์ ด้วยการวาดรูปจากปากกาไวท์บอร์ด โดย Mitchell Moffit และ Gregory Brown เหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

เว็บไซต์ที่นำเสนอสาระความรู้ทางวิทยาศาสตร์แบบอัดแน่น โดย Hank Green มีรายการให้เลือกชมหลายรูปแบบ ทั้งข่าววิทยาศาสตร์ เกมโชว์ ทอล์กโชว์ การทดลอง ครอบคลุมเนื้อหาในหมวดชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี ดาราศาสตร์ ที่จะสร้างความสงสัยและกระตุ้นการเรียนรู้ เหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

แหล่งรวมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ดาราศาสตร์ และการเมือง ก่อตั้งโดย 2 พี่น้อง John Green และ Hank Green ที่มีความถนัดกันคนละด้าน โดย John Green รับหน้าที่พิธีกรในซีรีส์ประวัติศาสตร์ Hank Green พิธีกรซีรีส์วิทยาศาสตร์ Phil Plait พิธีกรซีรีส์ดาราศาสตร์ และ Craig Benzine พิธีกรซีรีส์การเมือง ดำเนินรายการโดยใช้การเล่าเรื่อง ประกอบภาพแอนิเมชัน เพื่อช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้น เหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ช่องใหม่ล่าสุดของ Crash Course รายการสำหรับเด็ก พิธีกรโดย Sabrina Cruz ผลิตซีรีย์วิทยาศาสตร์ ป.5 เป็นซีรีย์แรก ความยาวเนื้อหา 3 นาที ดูแล้วย่อยง่าย แบ่งเป็น 3 ช่วงหลัก คือ Big Question, Investigation และ Conclusion เหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

TED Ed ed.ted.com

คลังความรู้ด้านการศึกษาในรูปแบบแอนิเมชันที่ทันสมัย โดยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย แบ่งออกเป็น 12 หมวด คือ ศิลปะ, ธุรกิจและเศรษฐกิจ, การออกแบบ, วิศวกรรมและเทคโนโลยี, สุขภาพ, วรรณคดีและภาษา, คณิตศาสตร์, ปรัชญาและศาสนา, จิตวิทยา, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, การศึกษาเชิงสังคม, การสอนและการศึกษา วิดีโอทุกตอนมีแบบฝึกหัดสำหรับทบทวนความรู้ และลิงก์ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการสืบค้น เหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

Podcast วิทยาศาสตร์ของไทย รายการคุยวิทย์แบบติดตลก โดยแทนไท ประเสริฐกุล (นักเขียนและนักสื่อสารวิทยาศาสตร์) ป๋องแป๋ง-อาจวรงค์ จันทมาศ (แฟนพันธุ์แท้นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก) และ อาบัน สามัญชน ตัวแทนคนธรรมดาที่ไม่ได้มีความรู้ในวิทยาศาสตร์เชิงลึก นำเรื่องราววิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจมาพูดคุยวิเคราะห์แบบเจาะลึก เน้นความสนุกสนานในบรรยากาศเป็นกันเอง ฟังแล้วได้สาระแบบอัดแน่นในบรรยากาศสบายๆ เสมือนมีเพื่อนมานั่งเล่าเรื่องสนุกๆ ให้ฟัง เหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และบุคคลทั่วไป

Around Science www.aroundscience.com

“Science is All Around Us … วิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรา” ที่มาของ Around Science เว็บไซต์รวมข่าวสารวิทยาศาสตร์จากเว็บไซต์ชื่อดังของต่างประเทศ มีเป้าหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กไทยเห็นวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสนุกที่อยู่รอบตัวเรา เหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และบุคคลทั่วไป

เว็บไซต์รวมวิดีโอที่มีเนื้อหาด้านสังคม การเมือง ศาสนา และข่าวที่กำลังอยู่ในความสนใจของสังคมในขณะนั้น เช่น เชื้อไวรัสอีโบล่า อธิบายเนื้อหาที่ค่อนข้างหนัก ให้เข้าใจได้ง่ายในเวลา 3 นาที ช่วยสร้างพื้นฐานความเข้าใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกของเรา ท่ามกลางความแตกต่างระหว่างสังคม วัฒนธรรม และความเชื่อของผู้คน เหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ liberty.mwit.ac.th

ห้องสมุดดิจิทัลของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ แหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) และโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกว่า 240 โครงงาน สามารถโหลดอ่านได้ในรูปแบบ PDF เหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เว็บไซต์ที่รวบรวมความรู้สนุกๆ ทั้งวิทยาศาสตร์ทั่วไป อวกาศ โลก ฟิสิกส์ เทคโนโลยี ภาษา วัฒนธรรม และศิลปะ โดย Michael Stevens ด้วยความกล้าที่จะตั้งคำถามกระตุ้นความสงสัยของคนทั่วไป ทำให้เว็บไซต์ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากผู้ชม พิธีกรมีความโดดเด่นที่การเล่าเรื่องด้วยตัวเอง ไม่เน้นการใช้กราฟิก หรือแอนิเมชันประกอบ เหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และบุคคลทั่วไป

TruePlookpanya www.trueplookpanya.com

คลังความรู้ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ครบครันทั้งเนื้อหาใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ข้อสอบพร้อมเฉลย ข่าวสารในแวดวงการศึกษาและวาไรตี้ เหมาะสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น ครูและผู้สนใจ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561,คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ : educmru@gmail.com