ศูนย์การศึกษา มทบ.๑๓

ยินดีต้อนรับสู่ Google site ศูนย์การศึกษามณฑลทหารบกที่ ๑๓ จังหวัดลพบุรีผู้บังคับบัญชา

พลตรี สุรินทรื นิลเหลือง

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓


พันเอก นฤดล จูบาง

หน.กกพ.มทบ.๑๓