ศูนย์การศึกษา มทบ.๑๓

ยินดีต้อนรับสู่ Google site ศูนย์การศึกษามณฑลทหารบกที่ ๑๓ จังหวัดลพบุรีผู้บังคับบัญชา

พลตรี อิทธิพล สุวรรณรัฐ

พลตรี อิทธิพล สุวรรณรัฐ

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓


พันเอก นฤดล จูบาง

หน.กกพ.มทบ.๑๓