CFGS Projectes d'Edificació

 perfil de sostenibilitat i metodologia BIM    

Títol:  Tècnic Superior en Projectes d'Edificació

Portes_obertes_GS (3).pdf

Quins objectius aconseguiràs: 


Títol:  Tècnic Superior en Projectes d'Edificació

Moduls Professionals

M01 Representacions de construcción 198h

M03 Replanteigs de construcción 99h

M05 Instal·lacions en edificació 99h

M06  Eficiència energètica en edificació 66h

M09  Estructures de construcción 99h

M10 Disseny i construcció d’edificis 132h

M11 Formació i orientació laboral. 66hh

M16 Construcció, sostenibilitat i economia circular 99h

M02 Amidaments i valoracions de construcción 66h

M04 Planificació de construcción 66h

M07 Desenv. de projectes d’edificació residencial 165h

M08  Desenv. de projectes d’edificació no residencial 99h

M13 Projecte en edificació 297h

M12 Empresa i iniciativa emprenedora 66h


Sortides Professionals

Tècnic en desenvolupament de projectes d’edificació

Delineant projectista d’edificació

Delineant d’instal·lacions

Especialista en replanteigs d’obres

Ajudant de Planificador d’obres

Ajudant de Tècnic de control de costos

Tècnic en control documental

Tècnic d’eficiència energètica d’edificis

Ajudant de processos de certificació energètica d’edificis

Maquetista de construcció 

Vols tenir una doble titulació?

En un any més podràs obtenir el CFGS d'Organització i control d'obraedificacio@proven.cat