CFGS Projectes d'Edificació

perfil Restauració i Rehabilitació, amb criteris de sostenibilitat i metodologia BIM

Títol: Tècnic Superior en Projectes d'Edificació

Portes_obertes_GS (3).pdf

Quins objectius aconseguiràs:

  1. Elaborar la documentació tècnica dels projectes d'edificació, tant d'obra nova com de projectes de rehabilitació i restauració, seguint criteris de sostenibilitat
  2. Gestionar i controlar la documentació d'obra per la seva execució.
  3. Realitzar replantejaments d'0bra.
  4. Seràs competent en metodologia BIM Building Information Modelling


Títol: Tècnic Superior en Projectes d'Edificació

PED-Distribució dels mòduls professionals per cursos.pdf

Sortides Professionals

Tècnic en desenvolupament de projectes d’edificació

Delineant projectista d’edificació

Delineant d’instal·lacions

Especialista en replanteigs d’obres

Ajudant de Planificador d’obres

Ajudant de Tècnic de control de costos

Tècnic en control documental

Tècnic d’eficiència energètica d’edificis

Ajudant de processos de certificació energètica d’edificis

Maquetista de construcció

Vols tenir una doble titulació?

En un any més podràs obtenir el CFGS d'Organització i control d'obraeioc.provensana@gmail.com