ผ้าเบรค

B01S รุ่นเริ่มต้น

300 บาท

G01S SLX ALFINE

300 บาท

G02A XTR XT SLX ALFINE

350 บาท

J02A XTR XT SLX ALFINE มีครีบระบายความร้อน

580 บาท

J04C XTR XT SLX ALFINE มีครีบระบายความร้อน

750 บาท

A01S XT SLX ALFINE