Hot News ข่าวสารโครงการค่ายอัจฉริยภาพ

👀 คุณสมบัติผู้สมัคร

📄 กำหนดการ ครั้งที่ 2 รอบวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565

📄 กำหนดการ ครั้งที่ 2 รอบวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565

กรอกใบสมัคร

***ต้องใช้ Gmail ในการสมัคร***

✨กรอกใบสมัคร✨ ครั้งที่ 2 (1 - 25 ตุลาคม 2565)

เลือกได้เพียง 1 วัน เท่านั้น

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการค่ายอัจฉริยภาพ

**** ก่อนวันที่ 30 ตุลาคน 2565 ****

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ครั้งที่ 2 รอบวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ✨✨📄

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ครั้งที่ 2 รอบวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ✨✨📄

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม