Geneeskundig Spreekuur EcoVrede

Directe link: https://tinyurl.com/y4kmto68

In het bos je weg vinden en beseffen; de natuur is de bron van alle geneeskunde. Juist door de bomen en planten het bos weer zien en jouw directe verbondenheid daarmee praktisch maken en beseffen. De natuur, de bodem, is de basis van al ons leven. www.ffrmnetwork.org

Wij organiseren vrijblijvend advies vanuit een integrale visie op gezondheid. U kunt een afpraak maken door het sturen van een email met een korte schets en een voorstel datum en tijd voor een gesprek. Dit kan elke werkdag in de middag vanaf 14 uur. Locatie is de regio Arnhem.

Ons advies is kosteloos. Wij vragen u op de een of andere manier ook iets voor ons te doen om ons werk mee mogelijk te maken. Uw mail graag richten aan; ffrmnetwork@gmail.com

EcoVrede Waarmerk en Zegel


Met dank aan Follow the Money; https://www.ftm.nl/ Zomer 2018

Medisch onderzoek in de tang

Lees het artikel of lees de versie in 1 minuut.

Wat is er aan de hand?

Negatieve onderzoeksresultaten blijken verdoezeld te worden door fabrikanten en in sommige gevallen door de arts zelf. In kwalitatieve behandelingen wordt nauwelijks geïnvesteerd omdat ze onvoldoende rendabel zijn voor de medische multinationals. Inferieure producten die tot blijvende gezondheidsschade hebben geleid, komen wél op de markt.

Waarom moet je dit weten?

De jacht op onderzoeksgeld maakt artsen wanhopig. Ze hebben moeite om geld bijeen te harken sinds de overheid de geldkraan heeft dichtgedraaid en houden noodgedwongen hun hand op bij de industrie. Dat veroorzaakt de nodige frustraties. Diverse specialisten waarschuwen ons voor een te sterke invloed van de industrie op de wetenschap en welke gevolgen dit uiteindelijk heeft voor onze gezondheidszorg.

Klik hier voor het artikel

Auteur

Ilona Dahl en zie onderaan deze pagina

Geneeskunde kent vele wegen. In het bovenstaande artikel wordt een weg gesechtst die vaak wordt gevolgd. De weg van het geld. Een mens is als wezen meer dan alleen fysiek. In de benaderingswijze van de medische geneeskunde en in een groot deel van de wetenschap is de mens en ons leven gedegradeerd tot fysiek lichaam met te vervangen onderdelen en zou alles rationeel en reproduceerbaar zijn.

De feiten spreken voor zich; alle wetenschappers waarop dat kaartenhuis van wetenschap is gebouwd hielden zich zelf met veel meer bezig dan alleen dat en gaven ook aan dat er meer is! Voor uw beeldvorming; (de onderstrepinge zijn linken met meer informatie over de genoemde.


Einstein: 'God dobbelt niet' en andere uitspraken

Newton: Aanhanger van Astrologie en specifiek ook Alchemie

Nicola Tesla: Communicatie met levenden in het heelal en de planeet Mars, onbeperkte energie, heden, verleden en toekomst van de mens gezien

Thomas Edison: werkte al in 1920 aan een telefoon om te communiceren met de overledenen. Hij zag een apparaat voor zich wat het mogelijk zou maken voor de doden contact met ons op te nemen.


Dat zijn slechts enkele voorbeelden. Halverwege de vorige eeuw kon je acupunctuur, reflexzones en vele andere onderwerpen vinden in een gemiddelde encyclopedie. In veel gevallen is het er nu volledig uitgefilterd. Zo werd onze wetenschap en visie verengt tot dat wat reproduceerbaar zou zijn ... wat beter uitkwam. De mens daarmee overgelaten in een onvolledig wereldbeeld wat geen antwoorden kan geven op bijvoorbeeld de vraag naar de oorsprong van ziekten en vele andere onderwerpen.

Zo ontstonden ziekten. Ziekten van de geest en ziekten van het fysieke lichaam natuurlijk met tal van andere invloeden. Ongezonde keuzes zoals het manipuleren van ons graan, het consumeren van pure suiker, chemische geneesmiddelen bij voorkeur en het uit het zicht houden van eenvoudige natuurlijke middelen. Hebben wij nu welvaartsziekten als kanker, diabetes en dementie.

De vraag is nu; hoe kom je terug op jouw weg. Hoe geef je, neem je, jouw verantwoordelijkheid terug. De verantwoordelijkheid voor jouw eigen gezondheid en welbevinden. Met enige hulp natuurlijk.

Wat zijn eenvoudige middelen, oefeningen en methoden die je kunt gebruiken, bij wie moet je dan zijn en welke achtergrondinformatie is er voorhanden. Wij zijn een spreekuur. Gezien de kromme wetgeving in Nederland mogen wij u niet adviseren iets wel of niet te doen. Dat is ook uw eigen verantwoordelijkheid. Wel kunnen wij u laten zien wat voor mogelijkheden er zijn en waar je aan kan denken bij het nemen van een besluit. U blijft dan ook zelf eigenaar van uw dossier en uw leven.

Zo helpen wij iedereen op weg die dat wil

Feitelijk zijn wij Tovenaars of zelfs Alchemisten die laten zien vanuit hun discipline dat de wereld groter is. Groter dan een oud en verengd wereldbeeld u wil doen geloven. Da is ook zo met uw lichaam en uw gezondheid. Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek.

Voeding, mineralen en vitaminen, een schets van mogelijkheden, ruimte voor uitwisseling van gedachten en inspiratie zijn daarbij een deel van de ingrediënten + wat u zelf inbrengt.


Voor meer informatie over onze organisatie bekijkt u het beste onze website; www.ecovrede.nl

Wij zijn een ANBI instelling. Giften aan onze organisatie zijn aftrekbaar voor de belasting

Wij nodigen u uit ons werk mee mogelijk te maken!


Bezoekadres: Industriestraat 11 6827 BD Arnhem - Op afspraak

Stuur een email aan: ecovredeaarde@gmail.com


Van Follow the Money; https://www.ftm.nl/ uit de nieuwsbrief van zomer 2018

Hoe financiële drijfveren ten koste gaan van patiënten

Zo publiceren we vandaag (4 augustus 2018) het eerste artikel van Ilona Dahl, een getalenteerde onderzoeksjournalist die voor FTM schrijft over het Nederlandse zorgstelsel. De afgelopen weken sprak zij met een aantal medisch onderzoekers over hun werk en de steeds grotere invloed van de medische industrie. In één zin: ‘Geld gaat boven kwaliteit’.

Prevents depression, skin problems, digestive problems, and health in general improved;

Meer over andere benaderingswijzen in de Geneeskunde Link

De diagonse van ernstig zieke GGZ patienten is vaak onjuist - nieuws Augustus 2018 Link

" ... De Gelderse instelling voor geestelijke gezondheidszorg GGNet komt na een eigen onderzoek tot de conclusie dat een kwart van de diagnoses van haar ernstig zieke psychiatrische patiënten niet klopt. Ze bleken onjuist of verouderd, blijkt uit het augustusnummer van De Psychiater.

Voor het onderzoek werden de diagnoses van duizend patiënten opnieuw bekeken. Daaruit kwam naar voren dat bij 27 procent van de onderzochte patiënten de belangrijkste diagnose veranderd is. Bij 35 procent bleek de behandeling niet meer passend bij de gestelde diagnose en bij 51 procent kwamen nieuwe inzichten naar voren die voor de verdere behandeling belangrijk zijn. ..."

" ...Olifanten zijn overigens lang niet de enige dieren die vrij goed bestand zijn tegen kanker. Ook walvissen, vleermuizen en naakte molratten krijgen zelden kanker. Deze dieren hebben echter geen zombie-LIF-genen, wat suggereert dat zij de ziekte met een heel andere strategie op afstand houden. ..."

Tevens is bekend dat bij Natuurvolkeren kanker niet of nauwelijks voorkomt. Kennelijk brengt onze welvaart ons iets verkeerds ..

De dood trekt in golfbewegingen door ons lichaam heen en ruimt cellen op(!) Zo heeft de dood een bijzonder belangrijke functie in ons lichaam. Wij bestaan dan ook bij de gratie van complementaire processen en streven naar een bepaalde mate van evenwicht. Dat nooit bereiken van het evenwicht geeft een aspect van groei. Meestal goed, soms schadelijk ..

Angst en het voorkomen of ontvluchten er van; de basisdrijfveer van de mens.

Onze overgeerfde angsten maken dat wij niet goed functioneren en ons hoofd in het zand lijken te steken voor nieuwe dodelijke zaken die op ons afkomen. Zo kijken wij liever niet naar zaken die verandering vragen in ons gedrag. In diverse natuurrampen heeft de mens grote angsten opgedaan. Die angsten drijven ons tot bepaald gedrag.

De reden waarom straks de helft van de mensen een allergie heeft

.... “We gaan zeker naar 50 procent van de bevolking”, zegt professor Bart Lambrecht (UGent). “Allergieën zijn een epidemie aan het worden.” ....... Advies om kinderen met vies speelgoed te laten spelen of een hond te nemen. Ook in je huis ..de hygiëne op een lager pitje ..voor je eigen gezondheid. Zo versterk je je immuunsysteem...."

De farmaceutische industrie heeft de prijsbepaling van nieuwe medicijnen stevig in handen

De productiekosten zijn geheim en alle pogingen van academische ziekenhuizen en apothekers om medicijnen goedkoper te maken worden met succes tegengehouden. De meeste medicijnen worden ontwikkeld aan universiteiten of in laboratoria van kleine startups. De patenten van succesvolle uitvindingen worden nu door de industrie gekocht en doorontwikkeld en vervolgens explodeert de prijs. Maar het kan ook anders. VPRO Tegenlicht volgt vijf professionals die dit niet meer accepteren en vanuit hun persoonlijke betrokkenheid in actie komen en met nieuwe modellen experimenteren. Deze gedreven pioniers willen medicijnen voor iedereen beschikbaar en betaalbaar maken en laten zien dat dit kan.

Een extra reden om de natuur te beschermen;

Boven alles is het belangrijk de humor er in te houden;

World Wide Wood Web WWWW

Http://tiny.cc/zw8c9y

Natural, Personal, Futureproof

A Natural Network to support living initiatives with all aspects:


- Locations http://tiny.cc/pqfd9y

- Consciousness & Brain http://tiny.cc/jnid9y

- Investment http://tiny.cc/pjid9y

- Natural Food http://tiny.cc/9yfd9y

- Healthy https://tinyurl.com/y4kmto68

- Food Forests www.ffrmnetwork.org

- Monitoring http://tiny.cc/dohd9y

- TIny Houses http://tiny.cc/eqhd9y

- New laws https://tinyurl.com/y5ujazvx


#regenerative #healthy #futureproof #foodforests #tinyhouses #newlaw #naturalfoods #consciousness #seeds #food #plants #nature #regenerativeagriculture #energy

190506