Initiatieven

Initiatief: Kruidentuin met bladerdek

Initiatiefnemer: Sander

Type: initiatief

Uitleg: Nadat een deel van het voedselbos vrijgemaakt is van bodembedekkers worden de bladeren van dezelfde bodembedekkers over hetzelfde gedeelte uitgestrooid. Hierna wordt er een gewas geplaatst. Het voordeel is dat deze wijze het vocht veel beter vasthoud. Hetzelfde principe kan ook worden toegepast op de moestuintjes


Initiatief: Rijst verbouwen

Initiatiefnemer: Gerrit

Type: initiatief

Uitleg: In het ondiepe deel van de poel wordt rijst gepland. De resultaten hiervan geven een eerste inzicht hoe rijst groeit in de EcoVredeGaard. Later wordt het initiatief uitgebreid naar de Sawah.