Het ontwerp

Algemeen

Op de locatie zijn er unieke deelgebieden in ontwikkeling. Behalve dat er wordt geëxperimenteerd met nieuwe soorten die kunnen gedijen in het Nederlandse klimaat geeft de ontwikkeling ook uitstekend inzicht in de diversiteit en mogelijkheden van eetbare planten en mogelijke combinaties in het Nederlandse, veranderende klimaat.

  1. Plukbos

  2. Notengaard

  3. Algemeen voedselbos

  4. Rijke zoom

5. Projecttuin met verzamelpunt

6 Traditionele boomgaard

7. Poel

Overzicht EcoVredeGaard (de eerste ontwikkelingen)