Bodem

De bodem bestaat uit zware (kom-) klei met wat sporen zand en veen in sommige delen

Deze bodemstructuur stelt bijzondere eisen aan de mogelijkheden tot het realiseren van een voedselbos. In de zomer beton hard bij enige droogte met scheuren zoals je ziet op foto's van de Afrikaanse binnenlanden. In de winter en specifiek bij regen modder en glibberig.

Door de traditionele manier van landbouw welke tot 2014 gedurende een 35 jaar is toegepast is de bodem aangereden, heeft een harde laag door de ploegzool, heeft last van hangwater, en is zwaar 'behandeld' met drijfmest en onkruidverdelgers.

Kortom; een prima voorbeeld van een verpeste bodem in de Nederlandse landbouw. De eerste paar jaren kwamen zodoende, zuring, distels en brandnetels, en ook in die volgorde, extreem veel voor. Ook perzikkruid was volop aanwezig.

Gedurende al die jaren hebben wij groente- fruitcompost, blad, maaisel en houtsnippers opgebracht. Dit vooral om de bodemstructuur te verbeteren ondanks de hoge aanwezigheid van voedingsstoffen. De bodem is rijk maar die rijkdom is door de eenzijdige behandeling van de grond slecht toegankelijk.

Magnesiumtekort is op verschillende plaatsen als gebreksziekte zichtbaar in de bladeren van verschillende planten.

Bij de aanleg van de vijver, is er door de eisen van de landschapsarchitect, een dikkere laag grond opgebracht. Grond die feitelijk dood was en weinig tot geen leven kende. Grote hompen blauwe klei, gewone klei, wat zand en wat ijzerafzettingen kwamen naar boven bij het graafwerk. Graafwerk dat tot een ruime meter of vijf beneden het maaiveld heeft plaatsgevonden.

Dit gaf bij elkaar een zeer lastige startpositie voor de fruitbomen en struiken. Wat ook opviel was de geringe aanwezigheid van wormen in de bodem.

Nu, in het zesde jaar, valt het op dat er mollen komen en vinden ook andere dieren meer en meer hun voeding in het voedselbos. Dat is ook een van de belangrijke redenen voor het starten van een voedselbos; zorgen dat er iets wordt gedaan aan een landschap in armoede en honger waarin voor vogels, zoogdieren, vlinders en insecten weinig is te vinden omzetten in een rijk landschap met verschillende soorten voeding. De mollen laten met hun aanwezigheid zien dat er voeding is te vinden.

Zaden, noten, bodemleven, een hoge diversiteit aan planten, kruiden, en meer. Wanneer je de Natuur ruimte geeft, de juiste voorzieningen schept, zal deze je belonen met een grote aanwezigheid en biodiversiteit. Sommige delen bevatten intussen meer dan veertig soorten kruiden/bloemen/planten.

Er ontstaat zo een unieke biotoop waarin salamanders, kikkers, padden, de ijsvogel en vele andere soorten vogels, vlinders en insecten hun weg vinden.


Hugelbedden en bodem

De bodem is op een aantal plaatsen toch nog slecht. Zodoende zijn wij gestart met de aanleg van Hugelbedden. Deze gemaakte verhogingen in het landschap zijn in opbouw (najaar 2021) op de plekken waar eerst geulen zijn gegraven tot zeventig centimeter diep. Die zijn vervolgens nog eens met een frees bewerkt, voorzien van compost, koffieprut en lavameel.

Al deze stoffen bij elkaar vormen een rijke nieuwe laag, waar ook nog paardenmest en bladcomost bijkomen die er zorg voor draagt dat voldoende voeding en daarmee bodemleven en een rijke laag beschikbaar komen. Dit specifiek voor bladgroenten, pompoenen, kruiden en meer zijnde de soorten die nu vaak moeite hebben met de bodemstructuur.

Antropologische kaart WIP.pdf
CONCEPTVERSIE pva EcoVredeGaard Analyse ontwerp en beheer.pdf
Ecovrede gaard bodemkundig.pdf
Een hugelbed heuvels in opbouw EcoVredeGaard