Banner Ingang

Klik op elke banner voor meer foto's

De EcoVredeGaard heeft als doel om de ontwikkelingen ervan in beeld te brengen. Om in de toekomst ook op detailniveau te kunnen terug kijken is er gekozen om relatief groot aantal foto's te maken.

10 december 2018

22 augustus 2018

27 juni 2018

7 juni 2018

12 januari 2018

17 oktober 2017

4 juli 2017

4 juli 2017

23 mei 2017

9 april 2017

5 december 2016: De situatie in de winter

18 augustus 2016: de vegetatie maakt zich klaar voor de winter

18 juli 2016. De begroeiing is in volle gang

7 juli 2016: de bomen zijn geplant. tevens zijn er weer bodemverbeteraars geplant. Dit levert mooie beelden op

16 maart 2016: situatie tijdens boomplantdag. Na uitgraven poel en egaliseren bodem. Hierdoor bodem geheel kaal (inclusief de oorspronkelijke beplanting)

12 februari: beginsituatie locatie EcoVredegaard. Er waren er reeds planten gezaaid te verbetering van de bodemgesteld