Сайт екологічного виховання

Один за всіх - і всі за збереження ЗЕМЛІ

Екологічна освіта – це сукупність наступних компонентів: екологічні знання – екологічне мислення – екологічний світогляд – екологічна етика – екологічна  культура. Основними стратегічними напрямками розвитку екологічної освіти є: розробка наукових основ неперервної екологічної освіти на основі Національної доктрини розвитку освіти у XXI столітті, здобутків української та зарубіжної педагогічної практики за участю Академії педагогічних наук України, провідних вчених і практиків освітньої галузі, Міністерства екології та природних ресурсів України, громадських екологічних організацій; поступове поетапне реформування екологічної освіти та виховання особистості на наукових і духовних принципах з урахуванням національних традицій, надбань та світового досвіду; формування поколінь з новою екологічною культурою, новим екологічним світоглядом на принципах гуманізму, екологізації мислення, міждисциплінарної інтеграції, історизму та системності з метою збереження і відновлення природи України та її біологічного різноманіття; розвитку міжнародних  зв’язків і співробітництва у галузі екологічної освіти і науки, охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів, збереження біосфери і цивілізації.

Всесвітній день екології (World Ecology Day) або Всесвітній день охорони навколишнього середовища, що відзначається 1 листопада, – це день, присвячений визнанню складних взаємовідносин людини з навколишнім середовищем. Він нагадує про важливість збереження балансу між економічним розвитком і збереженням навколишнього середовища.

Екологічний девіз на всі часи такий: "Живіть так, щоб наступні покоління могли з гордістю за предків сказати сердечне спасибі за чистоту навколишнього середовища!"