วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566

ณ ห้องประชุมห้องแกรนด์ คอนเวนชั่นฮอล์ บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เด้นท์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนมัธยมศึกษา ผู้ปกครอง และครู เพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า (onsite,online)

กิจกรรมภายในงาน

หัวข้อในการบรรยาย

 • บุหรี่ไฟฟ้า

 • พัฒนาการด้านจิตใจของเด็กและวัยรุ่น

 • การสร้างวินัย

 • การตัดสินใจด้วยความรับผิดชอบ

 • จิตวิทยาเชิงบวกเพื่อการเติบโตและเบ่งบาน

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พญ.รัศมี โชติพันธุ์วิทยากุล

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.

หัวข้อในการบรรยาย

 • บุหรี่ไฟฟ้าและช่องว่างระหว่างวัย

 • คุยเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าอย่างไรไม่ให้พัง

 • เทคนิคการฟังเพื่อสร้างความเข้าใจ

โดย อาจารย์วิเศษ บำรุงวงศ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาวะทางปัญญา ธนาคารจิตอาสา

ห้องกิจกรรมผู้ปกครอง ครู: ฝึกทักษะการดูแลเด็กเพื่อป้องกันปัญหาสารเสพติด โดย รศ.ดร.พญ.รัศมี โชติพันธุ์วิทยากุล


ห้องกิจกรรมนักเรียน Upskill ใจให้แข็งแกร่ง โดย อ.วิเศษ บำรุงวงศ์

 • เช็ค status ที่แท้จริงของชีวิต

 • มองความเครียดอย่างเข้าใจ

 • เท่าทันตัวเอง-เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้า

 • เทคนิกดูแลจิตใจและความต้องการของตัวเอง

ทำไมเราถึงจัดโครงการนี้ขึ้น...

ต้องการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าต่อนักเรียนมัธยมศึกษา ผู้ปกครอง และครู และสร้างทักษะการป้องกันและดูแลตัวเองจากปัญหาสารเสพติดในนักเรียนมัธยมศึกษา

หากสนใจเข้าร่วมโครงการกับเรา ลงทะเบียนข้างล่างได้เลย !

ลงทะเบียนสำหรับครู และผู้ปกครอง

ลงทะเบียนสำหรับนักเรียน


สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กุมภาพันธ์

รับเข้าร่วมกิจกรรมบบonsite เพียง 150 ท่านเท่านั้น

วิทยากร

รศ.ดร.พญ.รัศมี โชติพันธุ์วิทยากุล

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.

วิทยากร

อาจารย์วิเศษ บำรุงวงศ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาวะทางปัญญา ธนาคารจิตอาสา

วิทยากร

ทีมผู้จัดงาน

คุณนูรตัสนีม อูมูดี

ผู้ประสานงาน

คุณฟาตอนะห์ จารู

เจ้าหน้าที่วิชาการ

คุณฐนัชตา นันทดุสิต

ผู้ช่วยวิทยากร

คุณมารียา เจ๊ะตำ

ผู้ช่วยวิทยากร

คุณรัตติกาล รำไพภักดิ์

ผู้ช่วยวิทยากร

สถานที่จัดงาน

โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า หาดใหญ่

ห้องแกรนด์ คอนเวนชั่นฮอล์ บี ชั้น 8 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ติดต่อ/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณนูรตัสนีม อูมูดี (นีม), คุณฟาตอนะห์ จารู (ฟา)

074-451165,062-0851717 (ในวันและเวลาราชการ)

E-mail: Epiunitresearch@gmail.com