Frecuencias

BANDA DE 6 METROS: VHF

50 a 54 MHz.

Desde 50.000 a 54.200

Desde 50,00 a 50,08 CW, RadioFaros.

Desde 50,08 a 50,10 MHz. CW

Desde 50,10 a 50,60 MHz. SSB

Desde 50,60 a 54,00 MHz. SSB, AM, RTTY, DX, FM, Repetidoras, etc.

BANDA DE 10 METROS: HF

Desde 28.000 a 29.700 kHz.

Desde 28.000 a 28.050 kHz. Sólo CW

Desde 28.050 a 28.120 kHz. RTTY, AMTOR, PACTOR, CW

Desde 28.120 a 28.150 kHz. PACKET, PSK31, RTTY, AMTOR, PACTOR, CW

Desde 28.150 a 28.190 kHz. CW, USB

Desde 28.190 a 28.255 kHz. USB, Reservado para balizas mundiales, RRFF

Desde 28.255 a 28.675 kHz. USB

Desde 28.675 a 28.685 kHz. SSTV, FAX, USB

Desde 28.685 a 29.200 kHz. USB

Desde 29.200 a 29.300 kHz. Radiopaquete NBFM, SSB, FM

Desde 29.300 a 29.550 kHz. Reservado para bajada Satélites. SAT

Desde 29.550 a 29.700 kHz. Fonía, Repetidores FM.