E³iP.be

Uw Gids

Danny Hellinckx brengt ruim 30 jaar praktijkervaring met zich mee, opgebouwd vanuit een informatica-technische achtergrond. De voorbije 10 jaar was Danny als senior consultant vooral gefocust om publieke en private organisaties te helpen hun doelen te bereiken.

Danny heeft een brede theoretische bagage inzake projectmanagement, agile development (SCRUM), informatiebeheer, risk management, enz. maar streeft vooral steeds naar de praktische toepassing ervan. Danny zet de mens en de organisatie graag centraal want mensen werken met mensen. Verandertrajecten, de afstemming tussen strategie en projecten en het zorgen dat projecten daadwerkelijk gerealiseerd worden is zijn handelsmerk geworden.


Als senior consultant begeleidde Danny overheidsadministraties op federaal en regionaal niveau evenals overheidsbedrijven. Hij was betrokken bij transformatieprojecten bij Europay International, Vlaamse Overheid – MOW, NMBS, Infrabel, Universitair Ziekenhuis Leuven, De Post, NAMSA Luxemburg, ELIA, European Medicines Agency (Londen UK), Arcelor, Philips Group, ASLK, Rotterdamse Droogdok maatschappij, …

Danny heeft een zeer brede kennis en ervaring inzake portfolio-, programma- en projectbeheer waarbij hij in het verleden verschillende Microsoft Enterprise Project Management projecten heeft begeleid bij o.a. Infrabel, Elia, Akzo Nobel R&D, European Medecine Agency, NAMSA, …

Hij heeft een ruime praktijkervaring als product owner en projectleider waarbij hij binnen diverse projecten bij o.a. Infrabel of Sidmar steeds heeft ingezet op het leiden, sturen en motiveren van ontwikkelteams, gebruikersgroepen en belanghebbenden om de succesvolle implementatie telkens weer te kunnen waarborgen.

Danny heeft een zeer diepgaande kennis van de Vlaamse Overheid, van het departement MOW en in het bijzonder van de afdeling Maritieme Toegang en het EPM-project waar hij sinds 2008 bij betrokken is.

Momenteel werken we aan een opdracht bij het departement Mobiliteit en Openbare Werken, als Expert, waarbij we samen met NMI collega’s projectmatig samenwerken introduceren voor alle projecten, samenwerken overheen alle productieprocessen, alsook portfoliobeheer en risicobeheer.