KEPALA SEKOLAH

ADAM MALIK, S. Pd

Prakata Kepala Sekolah

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh....


SYAHRIL, S. Pd

WAKA KURIKULUM

ANWAR GILING, S. Pd

WAKA KESISWAAN

CALFIN HANDE, S. Pd

WAKA SARANA DAN PRASARANA

ARNO, S. Pd

KORD. BK

KLIK UNTUK MELIHAT MATERI

KLIK UNTUK MELIHAT KELAS

KLIK UNTUK MENGIKUTI TES