ห้องสมุดอาชีพออนไลน์

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 10

ติดต่อผู้จัดทำ : https://www.facebook.com/piyalap

จะเป็นเภสัชกรยากจริงมั้ย?

ด.ช.ธนวัทน์ จีบจอหอ ม.2/1 เลขที่ 8

[เป็นป่ะ]อยากเรียนสายคอมพิวเตอร์ต้องทำไง

1.ด.ช.ณัฐธนันท์ สิงห์สนั่น ม.2/1 เลขที่3 2.ด.ช.ธนชาติ อุตมะ ม.2/1 เลขที่6 3.ด.ช.ภูริรัฐ ทรัพย์กล้า ม.2/1 เลขที่11

ถ้าจะเป็นเชฟต้องเรียนอะไรบ้างและต้องเรียนกี่ปี

ด.ช.นภัสกร วงศ์ศรีชา ม.2/1 เลขที่10

ด.ญ.ชลธิชา ศรีพนม ม.2/1 เลขที่ 25

สัมภาษณ์​การเป็นแชมป์โลกrov

ด.ช.ทัตพร​ โง้วจันทร์​ ม.2/1 เลขที่5 ด.ช.จิ​รวัฒน์​ ยิ่งจอหอม.2/1 เลขที่2 ด.ช.ธนวัฒน์ วงษ์เวช​ ม.​2/1 เลขที่7

เส้นทางสู่อาชีพศิลปินเกาหลี

ด.ญ.ปุณฑริก ทองปัญญา ม.2/1 เลขที่ 30

เด็กสร้างตัว อาชีพ:ธุรกิจส่วนตัว

ด.ช.ศิวนาถ จุลระศร เลขที่12 ม.2/1 ด.ญ.ธนัชพร ประทุมมาตย์ เลขที่29 ม.2/1

VLOGEVER:อยากเป็นล่ามเป็นไกด์ต้องทำยังไง

ด.ช.ณัฐ​วัฒน์​ จั่น​แก้ว​ เลขที่4​ม.2/1 ด.ช.อามรพันธ์​ ศรีสำราญ​ เลขที่13​ ม.2/1 ด.ช.เชิดศักดิ์​ ชมปรารภ​ เลขที่15​ ม.2/1 ด.ญ.จิรนันท์​ ชูยศ​ เลขที่20​ ม.2/1

เตรียมตัวเป็นนายร้อยตำรวจ....!!!!!

เด็กหญิง อรนลิน เครือมาตร เลขที่39 ม.2/1

งานในฝันThikammmm

ด.ญ.ฑิฆัมพร เจริญเส็ง 2/1 เลขที่27

เทคนิคการแพทย์

ด.ญ.ตวงทอง คำผิว ม.2/1 เลขที่28

เมื่อพูดถึงอาชีพวิศวกรรมเครื่องกล

ด.ช.โชคพิพัฒน์ เพ็งวัน ม.2/1 เลขที่ 14

อยากเป็น ล่ามภาษา ต้องทำอย่างไร?

1.ด.ญ.กรพิน วงศ์เพ็ญ ม.2/1 เลขที่ 16 2.ด.ญ.จุฑามณี นุ่มเเจ้ง ม.2/1 เลขที่ 22 3.ด.ญ.ฉัตรชนก อุ่นจันทร์ ม.2/1 เลขที่ 23 4.ด.ญ.พัชราภา ถิ่นชุมทอง ม.2/1เลขที่ 31 5.ด.ญ.มนัสวี ชินทอง ม.2/1 เลขที่ 33 6.ด.ญ.สิริทรัพย์ แสนกล้า ม.2/1 เลขที่ 35 ตัดต่อโดย:เทพเจ้าgod of ราตรีปาล์มสุดหล่อ

เตรียมตัวเป็นTeacher

ด.ญ.กรพินธุ์ สาแก้ว ม.2/1 เลขที่ 17

ไม่ยาก ถ้าอยากเป็นพยาบาล!

1.ด.ญ. จุฑาทิพย์ บุญมี เลขที่ 21 🦄 2.ด.ญ. สุชญา นภาวรรณ เลขที่ 36 🐷

อยากเป็นแพทย์ต้องทำอย่างไร?

ด.ญ. ฐิติวรดา พุทธพงษ์ เลขที่ 26 ชั้นม.2/1

อยากเป็นอัยการไม่ยากแค่ลงมือทำ

ด.ญ.อรพรรณ บัวชุม ม.2/1 เลขที่ 41

สิ่งที่ควรรู้ ถ้าอยากเป็นจิตแพทย์

ด.ญ.อภัสรา สุขลิต ม.2/1 เลขที่37ด.ญ.อารยา ผิวทอง ม.2/1 เลขที่40

อธิบายเกี่ยวกับอาชีพเกมเมอร์

ธนโชติ วงษาเนาว์2/1เลขที่9

สถาปนิก(ภายใน).

ด.ญ. กานต์มณี คำอ่อน ม.2/1 เลขที่ 19 (ใบหม่อน)​ ด.ญ. ศุภิสรา คนไหว ม.2/1 เลขที่ 34 (กุ๊กกิ๊ก)

เชฟบายเชฟ!!!😍 สัมภาษณ์ อาชีพเชฟ🤔

ม.2/2 เด็กหญิงทิพย์สุดา พันธุ์ศิริ เลขที่ 16เด็กหญิงสุธาสินี ภู่มาลี เลขที่ 28เด็กหญิงอริสา เสือคง เลขที่ 30

พิพากษา พิพากคุณ (ผู้พิพากษา)

ม.2/2ด.ญ.พัชรพร ประสมสิน เลขที่ 20 ชั้นม.2/2 ด.ญ.รุ่งนภา รู้จิตร เลขที่ 23 ชั้นม.2/2

โตแล้วเป็นอะไรดี🤷/นักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์👩‍🔬

ด.ญ ณรัญญา สนธิภัก เลขที่ 12 ม.2/2

Family of teachers:การสัมภาษณ์ อาชีพ คุณครู

1) ด.ญ.นภัสร บุญประเสริฐ ม.2/2 เลขที่ 17 2) ด.ญ.ประภัสสรณ์ พิมพ์ประจง ม.2/2 เลขที่ 18 3) ด.ญ.มินตรา ชาติเชยแดง ม.2/2 เลขที่ 21 4) ด.ญ.วันวิสา แป้นรักษา ม.2/2 เลขที่ 25 5)ด.ญ.สุรัตน์ชาดา ตามใจ ม.2/2 เลขที่ 29 6)ด.ญ.เจนจิรา พงค์ภา ม.2/2 เลขที่ 32

ให้ความรู้เกี่ยวกับ อาชีพนักการทูต

ด.ญ.ศุภกานต์ บรรเทา ม.2/2 เลขที่27

เรียนทำcg

กฤษดา เเตงเอี่ยม ม.2/2. เลขที่1

สัมภาษณ์ศาสตร์ (หมอ)

1) ด.ญ.จันทิมา เสาว์ยงค์ ม.2/2 เลขที่ 11 2) ด.ญ.มุกธิดา ปิติ ม.2/2 เลขที่ 22 3) ด.ญ.โยถิกา ใจศรี ม.2/2 เลขที่ 36

HOW To การเป็นทหารหญิง..

ด.ญ.ทองนิสา​ จักขุ​จันทร์​ ม.2/2​เลขที่15 ด.ญ.เนตรนภา​ สุขีบท​ ม.2/2​เลขที่33

ตามติดชีวิต(แคสเตอร์)

1.ด.ช.ธีระวัฒน์ สีปัดขน ม.2/2 เลขที่5

ตามติดอาชีพคุณครู

ด.ช.ศราวุฒิ ทิพย์คำมี ม2/2 เลขที่9

อธิบายเกี่ยวกับการทำยูธูป

ม.2/2ด.ช.ชิษณุพงศ์ เดชมะเริง เลขที่3 ด.ช.ณัฐวุฒิ นาคประกอบ เลขที่4 ด.ช.นนทกร เทียนชัย เลขที่6 ด.ช.อาจอง วรรณคำผุย เลขที่10

อาชีพจิตรกรรม

1.ด.ญ.เพชรรัตน์ งิ้วงาม ม.2/2 เลขที่34 2.ด.ญ.ณัฐวิภา วงชารี ม.2/2 เลขที่14 3.ด.ญ.อัยยาวีร์ มีจิตร ม.2/2 เลขที่35

อาชีพนักกีฬา

ด.ญ.ณัฐธิดา โพธิจันทร์ ม.2/2 เลขที่13


ความรู้เรื่องอาชีพ

ด.ญ.ชุติมา โหระเวท เลขที่ 22 ห้อง2/3 ด.ญ.นุจรีย์ แพงสินสร้าง เลขที่ 31 ห้อง2/3 ด.ญ.ภัทรธิดา วิจิตรศักดิ์ เลขที่ 36 ห้อง2/3

อาชีพด้านโลจิสติกส์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/3 ด.ช.รพีภัทร​ บุญนาดี เลขที่9 ด.ช.รัชชานนท์​ อารมย์รื่น เลขที่10 ด.ช.สระศักดิ์ สีหาบุตร เลขที่11 ด.ช.อมรเทพ เวทไธสง เลขที่13 ด.ช.อัครพล​ สิงห์เรือง เลขที่14

บริหารธุรกิจ

ด.ญ.ธิติยา ประดู่วงษ์ เลขที่28 ม.2/3

-หนูอยากรู้- "อาชีพครู"

ด.ญ.กวินธิดา สมเขาใหญ่ เลขที่17 ม.2/3 ด.ญ.ขวัญมนัส ลอยสมุทร เลขที่18 ม.2/3 ด.ญ.บุญสิตา ณรงค์กรสิริชัย เลขที่32 ม.2/3

สัมภาษณ์อาชีพของฉัน : โตขึ้นอยากเป็นช่างยนต์ 🔧🏍

ด.ช.พิรชัย เสนาผล ม.2/3 เลขที่1 ด.ช.กรัณย์ชัย นพสราญสิน ม. 2/3 เลขที่2 ด.ช.กุลดิลก หอมจันทร์ ม.2/3 เลขที3 ด.ช.จักรพงษ์ สุขสูงเนิน ม. 2/3 เลขที่ 4 ด.ช.ทรงพล พิงขุนทด ม.2/3 เลขที่ 5 ด.ช.ธนสร สัตถาผล ม.2/3 เลขที่ 6 ด.ช.นราธร ลั่นซ้าย ม. 2/3 เลขที่ 7 ด.ช.มานิตย์ ปลื้มพันธ์ ม.2/3 เลขที่ 8

การเป็นkpopต้องทำไง

ด.ญ ปาริชาติ ทัพชัย ม.2/3เลขที่33

อาชีพครู(สุขศึกษา)

ม.2/3

ชนัญญา คงอักษร เลขที่ 20 ธัญวรัตน์ สาฟแฝง เลขที่ 27 นภัสสร แล่นโคตร เลขที่ 29 นฤพร ตันเต๋ เลขที่ 30 พรรยุภา เชื้อพันธุ์ เลขที่ 34 ศรัญญา ไชยพาลี เลขที่ 38

อยากเป็นหมอฟัน🦷

ม.2/3

ด.ญ.ญาณิสา ทิพย์คำมี เลขที่23 ด.ญ.ดุสิตา เกตุภูงา เลขที่25 ด.ญ.ตวงทิพย์ เอมประณีตร์ เลขที่26 ด.ญ.พัทธนันท์ ดวงอาจ เลขที่35

สาระแน ยูทูปเบอร์

1)ด.ญ จุฑามาศ ไชยศาร เลขที่ 17 ม.2/4 2)ด.ญ นันท์นภัส ตรีโรจน์ธนกุล เลขที่ 22 ม.2/4 3)ด.ญ พิมพ์ชนก เมฆวัน เลขที่ 25 ม.2/4

อาชีพนักร้อง (ฉบับเนื้อหาน้อย)

ด.ช. อิทธิพล ฟักอ่อน ม.2/4 เลขที่ 13 ด.ช. ธนภัทร นิรินธนชาติ ม.2/4 เลขที่ 5 ด.ช. ฐิตินนท์ โป๊ะประนม ม.2/4 เลขที่ 3 ด.ช. บารมี เล็กอนุสรณ์ ม.2/4 เลขที่ 7 ด.ช. ณัฐพัฒนน์ มาเชียงผา ม.2/4 เลขที่ 5

นักเขียนออนไลน์

ด.ช.วิทยเดช รุจิพืช 2/4 เลขที่9


นักบัญชีดีอย่างไร?

1. ด.ญ. ฐิตา ประคำ ชั้นม.2/4 เลขที่20 2. ด.ญ. มุกธิตา เกตุแก้ว ชั้นม.2/4 เขที่28

อาชีพครูเป็นอย่างไร

ด.ญ.นันธิชา เจียมศิริ ม.2/4เลขที่23ด.ญ.สุจิตรา บุญสวาย ม.2/4เลขที่32

COVER MUSIC.

ม.2/4 1.ด.ช.โชคมงคล มหาโชติ เลขที่ 14 2.ด.ช.ศรีไพร แสนทวีสุข เลขที่ 10 3.ด.ช.อณิตชนันท์ เฉลยจรรยา เลขที่ 12 4.ด.ช.ธีรภัทร ดีน้อย เลขที่ 6 5.ด.ช.พูลศักดิ์ บุญเรือง เลขที่ 8 6.ด.ช.จิตติวัช ปัตตาทานัง เลขที่ 2 7.ด.ช.ศิวกร จุลศร เลขที่ 11

นักข่าว

1ด.ญ.ชิชานันท์ สกุลสิริสมบัติ ชั้นม.2/4เลขที่18 2ด.ญ.ช่อผกา สายคำวงษ์ ชั้นม.2/4 เลขที่19 3ด.ญ.ปาริชาติ สว่างเนตร ชั้นม.2/4 เลขที่24 4ด.ญ.สุทธิดา แดงสีสุก ชั้นม.2/4 เลขทีา33

ถามตอบ!! อาชีพบนเรือสำราญ

ด.ญ.กันติชา แก้วใส เลขที่25 ม.2/5 ด.ญ.พิยดา มงคลชาติ เลขที่32 ม.2/5

Q&A of Teacher : สัมภาษณ์อาชีพครู

ด.ญ ปภาวรินทร์ อศัวะผู้กล้าหาญ ม. 2/5 ด.ญ วิภาพร ฟองแก้ว ม. 2/5 ด.ญ สุนิสา สุขแสวง ม. 2/5

นี่คืออาชีพนักวาดรูป

ด.ช.นภัสรพี พรหมมา ม.2/5 เลขที่13

การนำเสนออาชีพ(พยาบาล💓)

ชั้นมัธยมปีที่2/5 ด.ญ.มลฤดี เพ็งที เลขที่34 ด.ญ.อารียา สุขศรี เลขที่37

อาชีพนักแคสท์เกม เริ่มต้นอย่างไร?

ด.ช ธนวัฒน์ ถมพลกรัง ม.2/5 เลขที่10 ด.ช จีรศักดิ์ ดีมานพ ม.2/5 เลขที่4 ด.ช เกรียงศักดิ์ ปักษา ม.2/5 เลขที่ 23 ด.ช พิสิษฐ์ สระจะนทร์ 2/5 เลขที่ 15 ด.ช วรชิต จันทกรณ์ 2/5 เลที่ 16

อาชีพนักร้อง

ด.ช.กฤษดา จำปาสี ม2/5 เลขที่2 ด.ช.ชัชวาล ม2/5 เลขที่7

อาชีพทหาร

ม.2/5 1.ด.ช.อังกฤษ อำนาจถาวร เลขที่21 2.ด.ช.สรรค์พงศ์ ผ่องศรีสุข เลขที่20 3.ด.ช.ฌัฐพงษ์ วรรณกี้ เลขที่8

Students Want to be teachers 📚📝💭

จัดทำโดย. ม.2/5👩‍🏫💗 ด.ญ.จารุวรรณ ตุละยากรณ์ เลขที่26 ด.ญ.ชนิตกานต์ คูเมือง เลขที่ 27 ด.ญ.ณัฐพร วุฒิยา เลขที่ 28 ด.ญ.ปณิตา ศิริปะกะ เลขที่ 29 ด.ญ.พาทินธิดา คำเครื่อง เลขที่31 ด.ญ.ภัทรวดี เเคนชัยภูมิ เลขที่33

ข้อมูลเกี่ยวกับทหาร

ม.2/5เด็กชายชนกชนม์ พิมโซ เลขที่ 5 เด็กชายศักดา แซ่โฉม เลขที่ 19

อาชีพครู

ด.ช.ธีรพล มั่นหมาย ม.2/5 เลขที่ 11ธนภูมิ จันทร์หอม ม.2/5 เลขที่9ด.ช. ชนะพณ ทองประเสริฐม.2/5 เลขที่6ด.ช.วาทิต ปานคำ ม.2/5 เลขที่17ด.ช.ธีรวัสสส์ นัทธิ์โพธิ์ ม.2/5 เลขที่12

ช่างยนต์

ด.ช.อิทธิพัทธ์ จันทร์ทองสุข ม.2/5 เลขที่22 FB. อิทธิพัทธ์ ชื่อไอกิว ด.ช.จิรยุทธ โล่ห์คำ ม.2/5 เลขที่3 FB. มาลี สวยมาก ด.ช.วิวัฒน์ วันทองหลาง ม.2/5 เลขที่ 18 FB. ทีม ด.ช.เพชรศิลป์ มาตวิชิต ม.2/5 เลขที่ 24 FB. โฮ เซน.

2/6สกปรกจังเลย

1เศรษวัฒน์ สาระพัด เลขที่19 ม.2/6 2นฤเบศ วาปี เลขที่8 ม.2/6 3กฤศฤกษ์ เลิศเจริญวิทยา เลขที่ 1 ม.2/6 4จักรภัทร มุลสีสุข เลขที่3 ม.2/6 5นัฐพงษ์ พลเสน เลขที่9 ม.2/6 6อาทิตย์ เมืองจันทร์ เลขที่17 ม.2/6 7ณรงค์เดช คะเนเร็ว เลขที่5 ม.2/6

วิธีการเป็นอีสปอด

ม.2/6

ด.ช. นาวิน. เจริญสุข. เลขที่10 ด.ช. ธงชัย ศรีสำราญ เลขที่6 ด.ช. ภานุวัฒน์. ตะกรุดวัด เลขที่11 ด.ช. อนุชิต ศักดิ์ขุนทศ เลขที่15 ด.ช. ระพีพัฒน์ แผ้วกระโทก เลขที่12 ด.ช. วรพล บุตรด้วง เลขที่13

ทนายความ

ด.ญ ณฐกมน ทองไถ้ผา เลขที่21 ม.2/6 ด.ญ ทิพวรรณ ชนประชา เลขที่23 ม.2/6

อาชีพครู

ด.ญ ณัฐชลี กันทะวงษ์ ม.2/6 เลขที่23 ด.ญ พิมพ์ชนก โลกเลื่อง ม.2/6 เลขที่26 ด.ญ ศุลีพร พันสมุทร ม.2/6 เลขที่28 ด.ญ ปัทมาภรณ์ แสนเพียง ม.2/6 เลขที่24 ด.ช สุรชัย ฉิมพาลี ม.2/6 เลขที่14

ยูทูปเบอร์

ด.ช.จิรายุธ ทุมสันเทียะ เลขที่4 ม.2/6 ด.ช. นนทนด นามบัวน้อย เลขที่7 ม.2/6 ด.ญ.วราพร ลีเเก้ว เลขที่27 ม.2/6 ด.ญ.ปุณยวีร์ โพธิยารมณ์ เลขที่25 ม.2/6 ด.ญ. ชนินาถ คำมาบัวอ่อน เลขที่20 ม.2/6

วิถีการเป็นวินมอไซค์

ม.2/6 ด.ช. กษิดิ์เดช ใจเยน เลขที่2 ด.ช. อัจฉริยะ โฮตา เลขที่16

แนวทางการเป็นนักแคสเกม

ม.2/7 1.ด.ช.รพีพัฒน์ อนุธรรม เลขที่172.ด.ช.สหรัฐ ไชยรักษ์ เลขที่22 3.ด.ช.วันเฉลิม ชูวงษ์ เลขที่20 4.ด.ช.ตะวัน ปานบางพงศ์ เลขที่10 5.ด.ช.กณิกนันต์ กอประเสริฐ เลขที่1

ใครที่ชอบกายหงิดกดไลค์

ม.2/71.ด.ช.ธัญกร​ ติกาพันธ์​เลทที่12 2.ด.ช.ตรีภพ​ ศุภมณี​เลทที่9 3.ด.ช.นิธิกร​ ทองประหยัด​เลทที่13 4.ด.ช.จักรินทร์​ แจ้งบ้าน​เลทที่5 5ด.ช.ปุญญพัตฒ์​ เชื้อประสาท​ เลทที่15

กราฟิกดีไซต์ของนักเรียน ม.2/7

ด.ญ.พราวนภา แซ่ฉิน เลขที่31 ด.ญ.ธิติมา ประดู่วงษ์ เลขที่26 ด.ญ.สุภานันท์ แซ่เตียว เลขที่36 ด.ช.เมธัส เสริมดี เลขที่23

การสัมภาษณ์อาชีพครูของนักเรียนชั้น ม.2/7

ผู้สัมภาษณ์ ด.ช.จิราวัฒน์ สีขน ชั้นม.2/7 เลขที่6 ผู้จัดกล้อง ด.ญ.กัญญาณัฐ ทองพระศรี ชั้นม.2/7 เลขที่25 ด.ญ.ธิติมา ภูมิอเนกดี ชั้นม.2/7 เลขที่27 ด.ญ.สุชาดา ฐานพรม ชั้นม.2/7 เลขที่34 ด.ญ.อรปรียา ศรีจันทร์ ชั้นม.2/7เลขที่37 ผู้ตัดต่อ ด.ญ.ปุณยนุช ศรีอยู่ ชั้นม.2/7 เลขที่30 ด.ญ.ลัดดา การไสย ชั้นม.2/7 เลขที่33

การเป็นช่างรถ

ม.2/7ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ ผุสดี ด.ช.กฤตเมธ จันทร์เพ็ญ ด.ช.ปฏิภาณ จูเอี่ยม ด.ช.ระพี พงษ์พิละ ด.ช.ณัฐพล พงไผ่ขำ ด.ช.มงคล เสมอจิต ด.ชวุฒิพงศ์ น้อยขัน ด.ชธนธร บุญทอง

คอมมิชชั่น

ด.ญ.ชิตาภา สนองบุญ เลขที่18 ม. 2/8 ด.ญ.พรทิพย์ ก้อนมณี เลขที่22 ม. 2/8 ด.ญ.อุษณีย์ อ่อนประไพ เลขที่25 ม. 2/8 ด.ญ.เจริญสุข หอยสังขห์ เลขที่27 ม. 2/8 ด.ญ.เบญญา ชัยมงคล เลขที่28 ม. 2/8

สัมภาษณ์ศาสตร์ (หมอ)

1.ด.ญ.นันธิดา เชื่อมรัมย์ ม.2/8 เลขที่21 2.ด.ญ.วราภรณ์ สีแสง ม.2/8 เลขที่23

เรื่องอาชีพนักร้อง

ด.ช.สายนที ชาภักดี ม.2/8


แพทย์

ม.2/8

ด.ญ ชลธิชา โพธิ์บุบผา ด.ญ ชลธิชา ทวีโภค ด.ญ ธนัชพร เที่ยงธรรม ด.ญ ณัฐฐินันท์ สุขบรรเทิง

การเรียนต่อสายอาชีพครับ

ด.ช.อุชุกร ไชยสัจ เลขที่13 ม.2/8 ด.ช.นธี รื่นเริง เลขที่5 ม.2\8 ด.ช.กฤตอพงศ์ กอประเสริฐ เลขที่1 2/8 ด.ช.ชินกร ไชยสุข เลขที่2 2/8

อาชีพนักร้อง

1.ด.ช.อภิวัฒน์ ฟักหอมเกร็ด ม.2/8 2.ด.ช.ราชัน. คงสมบัติ ม.2/8 3ด.ช. ราชศักดิ์ จันทะวงษ์ ม.2/8

ยูทูปเบอร์

ด.ช.ณัฐวุฒิ​ ชัยภูธร ม.2/8​ เลขที่​3 ด.ช.ถาวร​ จอมทอง​ ม.2/8​ เลขที่​4 ด.ช.ภูวดล​ สาระ​กิจ​ ม.2/8​ เลขที่​6 ด.ช.สุวรรณผล​ อํ่าคํา​ ม.2/8​ เลขที่​10

ช่างยนต์

ด.ช. อนวัฒน์ แซ่เบ้า ม2/8 เลขที่11

อาชีพพยาบาล

ด.ญ จีระนันท์ จันทร์หอม ม.2/8 เลขที่15 ด.ญ อารยา ใยมุง ม.2/8 เลขที่24 ด.ญ อริยา ประสงค์เกื้อ ม.2/8. เลขที่26

อาชีพครู

ด.ญ.ปนัดดา สุครีพ ม.2/9 เลขที่22 ด.ญ.พรนภา เนียมบุญเจือ ม.2/9 เลขที่24 ด.ญ.วิรยา ภาคโพธิ์ ม.2/9 เลขที่26

สถาปนิก

ม.2/9

ด.ช.ภูสิทธิ กุลสิงห์ ด.ช.อนุพงศ์ พันทณา ด.ช.พรพิพัฒน์ ธรรมลังกา

อาชีพช่างไฟ

ด.ช.อดิศักดิ์ อํ่าดัด ม.2/9เลขที่12 ด.ช.ธีระพัฒน์​ แสงจันทร์ ม.2/9​ เลขที่6 ดช.พีรพัฒน์ นาคนวล ม.2/9เลขที่9 ด.ช.จักกฤษณ์ พวงเพชร ม2/9เลขที่1 ด.ช.รุ่งเรือง ศรีประไหม ม.2/9เลขที่11 ด.ช.ณัฐวัศ รุทรการณ์ม.2/9 เลขที่3

สัมภาษณ์การโรงแรม💕

ด.ช ปวเรศ ฉายวัง เลขที่ 7 ด.ญ ณัฐวิภา สุจริตธรรม เลขที่ 19 ด.ญ ธิดาวัฒน์ บุราคร เลขที่ 20 ด.ญ น้ำฝน เต่าทอง เลขที่ 21 ด.ญ ปัญจรัตน์ บุตรวัง เลขที่ 23 ด.ญ พลอยชมพู พรประสิทธิ์ เลขที่ 25 ผู้ถ่ายคลิป🎥 ด.ญ กรนิภา วุ่นบำรุง เลขที่ 17 ด.ญ เบญจวรรณ วงศ์คำจันทร์ เลขที่ 27 ผู้ตัดต่อ🎬 ด.ญ จนิตา โพธิรักษา เลขที่ 18

ช่างซ่อมรถ

ด.ช ธนกร แก้วสายทอง ม.2/9. เลขที่ 4ด.ช ธนวัฒน์ ไชยทะนี ม.2/9. เลขที่ ด.ช อิศรัฐโสมทองมี ม.2/9. เลขที่ 15 ด.ช เดชสิทธิ์ บูชา ม.2/9. เลข ที่ 16

จิต ตะ:นำเสนออาชีพจิตรกร

ด.ญ.ฐิติกาลต์ ดอนแก้ว ม.2/10 เลขที่18

เชฟกะทะรั่ววว

กัญญารัตน์ เจริญศิลป์ ม.2/10 เลขที่17

6 วิธีการเป็น youtubers

1 ด.ช. ทัตพงศ์ แสงแก้ว ม.2/10 เลขที่ 4 2 ด.ช. นุกูล บุญไสว ม.2/10 เลขที่ 16 3 ด.ช. ธีระนันท ์ การเพียร ม.2/10 เลขที่ 6 4 ด.ช. จักรฤษ จิ๋วประชา ม.2/10 เลขที่1 5 ด.ช. รัชพล ทองจันทร์ ม.2/10 เลขที่7

อยากเป็นผู้พิพากษาต้องทำยังไง

ด.ญปุณฑริกา ศรีสนิทม.2/10 เลขที่25

อยากเป็นครูต้องทำยังไง?.

ด.ญ.ประภาสิริ ศรีสนิท ม.2/10 เลขที่22

Sculpt doctor:นำเสนออาชีพหมอ

ด.ญ.ปิยนุช รัชตหิรัญ เลขที่24 ม.2/10

อาชีพที่อยากเป็น อาสาสมัครกู้ภัย

ด.ญ.นาตาลี ทวีไว ม.2/10 เลขที่20 ด.ญ.นิว กลิ่นขำ ม.2/10 เลขที่21 ด.ญ.ปัญจภัทรวลัย สิงห์คาร ม.2/10 เลขที่23

ความรู้เกี่ยวกับช่างกล

ด.ช. จักรินทร์ นาสา ม.2/10 เลขที่2

อาชีพฟรี​แลนซ์​แบบ Epic

ด.ช.เจษฎา ตอแก้ว ม.2/10 เลขที่ 14 ด.ช.สิรวิชญ์์ อินทะวัท ม.2/10 เลขที่ 11

อาชีพตำรวจ

ด.ช. สรรชัย โพธิ์เอี่ยม ม.2/10 เลขที่10

นักเเข่งรถ

ด.ช. วรวิทย์ กัณฑบุตร ม2|10 เลขที่2

อาชีพนายร้อยตำรวจ

ด.ญ เนตรชนก สอดศรี 2/10 เลขที่ 27 ด.ช ธนวัต ละพรมมา 2/10 เลขที่ 5 ด.ช วันชาติ แก้วแหวน 2/10 เลขที่ 9

อาชีพครู

ด.ญ.ธิติมา นันทา เลขที่ 19 ม.2/10 ด.ญ.พลอยชมพู เหล็กคม เลขที่26 ม.2/10 ด.ญ.ชฎาพร กิตติรัตน์ เลขที่ 28 ม.2/10 ด.ญ.หทัยกานต์ กิตติรัตน์ เลขที่29 ม.2/10