Regulamin

R E G U L A M I N

---------------------------- I N F O R M A C J E --------- O G Ó L N E ----------------------------

1.Każdy członek organizacji ma obowiązek dodać sobie przed nickiem |DW|

2.Aktywność w organizacji minimum 5 godzin tygodniowo.

3.Teamspeak3 i obecność na nim w trakcie gry nie jest obowiązkowe ale ten kto jest będzie brał udział w rożnych zabawach i konkursach.

4. Zakazuje się udostępniania prywatnych domów dla organizacji bez zgody zarządu.

---------------------------- S K Ł A D K I ----------------------------

1.Na rozpoczęcie gry w naszej organizacji trzeba dać 1000e.

2.Składki są co sobote po 600e do bankomatu organizacji z wpisem '' Składka''.

3. Jeśli zostaniesz wyrzucony z organizacji wpisowe ani składki nie zostaną ci zwrócone.

---------------------------- P O J A Z D Y ----------------------------

1.Każdy samochód gangu który bierzesz odstaw na baze gangu naprawiony na 100% (abc) i zatankowane do PEŁNA !!! a auta z taxo (all).

2.Dodawanie nowych aut do organizacji oraz pomoc będzie mile widziane.

3.Zabronione jest zmieniania koloru oraz MK aut organizacji bez konsultacji z liderem.

4. Nie korzystamy z pojazdu uszkodzonego lub porzuconego, w takiej sytuacji należy sprawdzić ostatniego kierowce oraz zgłosić zajście zarządowi. Jezeli nie ma nikogo z zarządu zrobić SS przy sprawdzaniu kierowcy.

5. Odpowiedzialność za pojazd ponosi ostatni kierowca.

---------------------------- K A R Y ----------------------------

1. - kara za uszkodzenie pojazdu: 1000e + koszt naprawy

- kara za niezatankowanie pojazdu: 1000e + koszt tankowania

- kara za porzucenie pojazdu : 1000e + koszt tankowania+ koszt naprawy

- kara za zmiane koloru, MK pojazdu: 2000e


2.NIE PRZESTRZEGANIE REGULAMINU równoczesne jest z wyrzuceniem z organizacji lub karą (np.pieniężna)