DZIEŃ PRZYJACIELA

1. Zajęcia w Studiu Działań Artystycznych

Temat: „Kubek dla Przyjaciela”

Uczennice wykonały ceramiczne kubki które podarowały przyjaciółce.

2. Wystawa prac plastycznych.

Prace plastyczne wykonane przez grupy przedszkolne oraz gimnazjalistów pt.: „Mój Przyjaciel”

Dzieci w dowolnej technice plastycznej przedstawiły swojego przyjaciela.

3. Wypowiedzi pisemne uczniów nt. przyjaźni.

Co pomaga ludziom przyjaźnić się z innymi?

Sposób na spędzenie czasu z przyjacielem.

Esemes do przyjaciela.