Spotkanie on line

Zalecane przeglądarki Edge lub Chrom. Można również używać programu Skype.

Zarządzanie strategiczne i Negocjacje, studia stacjonarne