בכל שבוע נשלח דבר תורה מאת ראשת האולפנה, גב' רחל רדא, בתפוצת מייל.