Пратим како напредујем
Мој портфолио је веб портфолио

О сајту.....

На овој веб страници можете погледати портфолио Душана Мијаиловића, ученика СШ,,Никола Тесла" у Лепосавићу.

Мој мото:"Сврха живота је живот са сврхом." - Роберт Бајрне

"Човек је као разломак, чи је бројилац оно што он јесте, а именилац оно што мисли о себи. Што је именилац већи, разломак је мањи."-Лав Толстој

Портфолио?

Савремени живот промовише да се учи током целог живота. У том процесу потребно је водити евиденцију о свим постигнућима. Један од начина да се то систематично обави, јесте вођење портфолија тј. портфеља. Портфолио се може креирати у штампаном или електронском облику. Када је у електронском облику назива се Портфолио.

Дефинсаност циља портфолиа:

Задатак, који сваки професор ставља испред себе, је дати подршку развоју ученика и омогућити му да буде спретан, и да зна да користи своје знање да би остварио свој пун потенцијал.

У циљу што целовитијег напретка ученика, битно је да се има јасна слика о томе колико је ученик постигло у одређеној области развоја и где се налазе „слабе карике“ односно који сегменти траже додатни подстицај за развој, те који од метода рада са учеником би био најефикаснији.Да би одговори на ова питања били правоваљани, а циљ остварен, важно је имати алате који ће омогућити праћење развоја и напретка ученика јесте Портфолио који нам омогућава све ово горе наведено.

Резултат портфолиа јесте видети учеников резултат његовог рада и труда,који ће му у будућности пуно значити и веома исплатити.


Нови лого ДМ

Нови лого који ће презентовати портфолио Душана Мијаиловића