Krisztus Király Iskola

Feliratkozás felvételi elbeszélgetésre

Helyszín: Dunakeszi, Szent Mihály Plébánia

Isteni mesterünk, Urunk, Jézus Krisztus! Nélkülem semmit sem tehettek- mondtad (Jn 15, 5b). Előttünk az iskola alapítása, szervezése, minden titkával, útvesztőjével, örömével, gondjával. Az Atya gondviselésének oltalmában, a Te szent nevedben, és a Szentlélek erejében indulunk neki, mint maradandó gyümölcsöt teremni kész szőlővesszők, Veled, a szőlőtővel elválaszthatatlan közösségben (vö. Jn 15, 1-6). Mutasd nekünk a helyes utat, és légy ezen az úton társunk, kalauzunk. Példáddal lelkesíts, szavaddal igazíts, mindenhatóságoddal erősíts, irgalmaddal gyámolíts. Ragyogd be az előttünk álló utat a te világosságoddal, amely mindent megvilágít a sötétségben. Vezess, hogy soha el ne tévedjünk, el ne essünk, hanem szívvel-lélekkel, áldozatkészséggel, őszinte párbeszédben, testvéri együttműködésben, türelemmel a te művedet szolgáljuk. Nem feledjük, hogy aki veled tart, el kell viselje a nehézségeket, a szenvedéseket, ha részt akar a te dicsőségedből is. Meghívsz minket a veled való közösségbe, a közös munkára és küzdelemre, településünk jövőjét alakító teremtő tevékenységedben. Megtesszük, ami tőlünk telik, kérve Édesanyádnak, a magyarok nagyasszonyának pártfogását, Szent Mihály, Szent Imre és Szent Erzsébet közbenjárását, minden további magyar szent és boldog égi támogatását, mindvégig bízva Szent Szíved bölcsességében és szeretetében! Ámen!