ÔL TROED ECOLEGOL A CHYMDEITHASOL

Copy of Core Theory E

Cliciwch isod i weld yn Google Slides neu "edit" os oes gynych yr hawl:

https://docs.google.com/presentation/d/1muP0Wm-MSurVipi2fjZAwIgyQ-KQw4lRaeUibG38RCc/edit#slide=id.p