Název a reg. č. projektu: Dětská skupina Mraveniště, CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014120Cíl projektu: Cílem projektu je podpora provozu Dětské skupiny Mraveniště.Doba realizace projektu: 1.7.2019 - 30.6.2022Rozpočet projektu: 3 942 000 KčVýše dotace: 3 744 900 Kč (95 %)
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu (85 %) a ze státního rozpočtu ČR (10 %)
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu (85%) a státního rozpočtu ČR (10%).

Vítejte na stránkách dětské skupiny Mraveniště

v Trstěnici u Litomyšle!

O skupince

Nacházíme se ve středu obce Trstěnice, v budově dřívější mateřské školky, dnes Obecního úřadu Trstěnice. Prostory byly stavebně upraveny, aby vyhovovaly pro provoz dětské skupiny s maximální kapacitou dvanácti dětí.

Dětská skupina Mraveniště nezajišťuje vzdělávání dítěte jako v mateřské škole, ale poskytuje výchovnou péči zaměřenou na rozvoj schopností dítěte přiměřených jeho věku.

Služba je přednostně určena pro děti místních pracujících občanů, a to od 2 do 6-ti let věku. Většinou k nám chodí ty děti, pro které již nebylo místo v místní mateřské škole, tedy ty, které ještě nedosáhly věku tří let. Kapacita skupinky je 12 dětí.

O děti se starají střídavě čtyři pečující osoby a učí je především základním hygienickým a samoobslužným návykům. Formou hry je připravují na vyšší stupeň do školky.

V průběhu dne se snažíme střídat činnosti, při kterých dítě přirozeně projevuje svou individualitu a osobnost, získává první sociální zkušenosti. Jednotlivé činnosti v denním režimu jsou poměrně pevné. Dětem jejich pravidelné dodržování přináší pocit bezpečí, jistoty a pohody. Jednotlivé bloky (viz. režim dne) jsou časově různě měněny dle potřeby, neboť reagujeme na konkrétní individuální možnosti a potřeby dětí.

S dětmi příležitostně navštěvujeme v obci místa jako např. dětské hřiště, místní statky se zvířátky, nebo se občas navzájem navštívíme s dětmi z mateřské školy, kde některé děti ze skupinky mají své sourozence.

Naším nejdůležitějším posláním je vytvořit bezpečné prostředí s laskavým přístupem, s respektujícími vztahy jak mezi pečujícími osobami a dětmi, tak i mezi dětmi samotnými.

Pro venkovní aktivity, běhání a hraní využíváme prostranství u budovy, které bude ještě upravováno. Nejčastěji chodíme na vycházky po okolí.