PARKING

Kompleks Domów Studenckich przy Placu Narutowicza oferuje studentom możliwość pozostawienia samochodu w bezpiecznym miejscu, na terenie tzw. "Studni". Teren jest ogrodzony, z dostępem tylko dla mieszkańców Domów Studenckich PW.

Na terenie wyznaczono około 25 miejsc postojowych dla mieszkańców DS Akademik.

Odpłatność:

Miesięczny koszt za jedno miejsce parkingowe wynosi około 60 PLN / miesiąc.

W przypadku nie dokonania opłaty do 15 dnia kolejnego miesiąca, korzystającemu zostaje odebrana możliwość pozostawiania samochodu w przydzielonym miejscu.

Opłaty dokonujemy przelewem na konto wyznaczony przez Administrację (pok. 105) bądź kartą w Administracji na 1.piętrze.

Dostępność:

Chcąc skorzystać z możliwości pozostawiania samochodu na "Studni" należy na początku semestru wziąć udział w Akcji Parkingowej.

Akcja w trakcie roku przeprowadzana w okolicy 2/3 tygodnia semestru.

Opiekun w miarę możliwości dobiera miejsce postojowe do gabarytów samochodu na wyznaczony okres roku akademickiego.


W przypadku chęci pozyskania miejsca w trakcie trwania semestru bądź na okres wakacji, należy udać się do głównej Administracji, pokój 105.

WYNIKI AKCJI PARKINGOWEj na rok 2018/2019

Nr miejsca - Numer rejestracyjny

6 - LUB 51997

11- CLI KN76

12 - EL 0247H

13 - WK 45035

14 - WY2078X

32 - OPO15234

33 - RT45493

34 - LU697HG

35 - WO TE585

36 - TKN E793

40 - WWL 35346

41 - LBI1R76

49 - WPI 61288

50 - LB 64640

51- LZA59932

52 - WN 33117

52 - WN 27176

53 - WJ78266

54 - WF 8740K

55 - PAK 9987

59 - WPN 3N15

60 - WI 88052

61 - WP15032

62 - BBI 08KC

69 - KCHGS81

70 - FZ 31840

71 - BSI 23RN

79 - LKR39542

80 - WO 01906

81 - WI 520GN

82 - WR 8740S

motocykl - PY 230C

N01 - WSC VV13

N02 - EPJ HG60

N03 - WE 498PE

N04 - WPI 76553

N08 - WSI 10594

N09 - WSI 14701

N11 - WPL LA29

N12 - SMI 9NR5

Jeśli Twój pojazd znajduje się na powyższej liście, niezwłocznie zgłoś się do Administracji DS Akdemik 1.piętro (zakodowanie karty + opłata za bieżący miesiąc).

Wszystkie osoby, które otrzymały miejsce zapraszamy do dnia 12.10.2018 godz. 14:00. Po upływie tego terminu miejsca niezakodowane zostaną utracone.