SALA CICHEJ NAUKI

Pomieszczenie jest cichą przystanią dla wszystkich tych, którzy w spokoju chcą się pouczyć. Znajduje się na VIII piętrze w pokoju 817. Sala wyposażona jest w kilka stolików i krzeseł oraz tablica. Należy korzystać z niej taki sposób, aby nie przeszkadzać innym uczącym się osobom.

Dostępność Sali cichej nauki

Sala jest dostępna w każdy dzień tygodnia do godziny 23:00, bądź dowolnej ustalonej z opiekunem sali wydającym klucz.

Wypożyczony klucz należy niezwłocznie zwrócić opiekunowi sali po zakończeniu użytkowania.

Brak możliwości rezerwacji sali użytkowej, sala wypożyczana na bieżąco.