RADA MIESZKAŃCÓW

Rada mieszkańców

Rada Mieszkańców (RM) - organ Samorządu Studentów w Domu Studenckim. RM jest wybierana przez studentów uczelni mieszkających w danym Domu Studenckim, w wolnych wyborach przeprowadzanych na zasadach ustalonych w Ordynacji Wyborczej Domu Studenckiego. RM jest reprezentantem ogółu mieszkańców danego Domu Studenckiego i podejmuje w ich imieniu decyzje dotyczące wewnętrznych spraw DS w zakresie swoich kompetencji.