WIZYTY GOŚCI

Wizyty gości przed 22

(Regulamin Domu Studenckiego)

§ 6

[...]

5. Goście Mieszkańców DS mają prawo wstępu na teren DS w godz. odwiedzin tzn. od 6.00 do 22.00.

6. Osoby, których zachowanie wskazuje, iż mogą znajdować się pod wpływem środków odurzających lub alkoholu nie mają prawa wstępu na teren DS.

7. Goście Mieszkańców powinni pozostawić na portierni swój aktualny dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem.


Wizyty gości po 22


Schemat postępowania:

1. Wydrukuj "przedłużkę" (poniżej dostępny formularz)

2. Wypełnij jeden egzemplarz

3. Zbierz wymagane podpisy (w tym RM)

4. Przed 21:30 danego dnia zanieś wypełnione "przedłużki" na portiernię

5. Wpisz gości w "Zeszyt gości" dostępny na portierni i pobierz kartę gościa (biała karta z numerem Twojego pokoju) - wymieniając dokument ze zdjęciem, ale nie dowód osobisty!


§9 p.6 Regulamin Domu Studenckiego

(…)Gość może przebywać w DS dzięki wydanemu zezwoleniu:

c) nie dłużej niż 3 kolejne noce,

b) nie więcej niż 5 nocy w miesiącu (…)