Crocodiles

Crocodylians / Crocodilia / תנינאים

The Crocodilians are amazing creatures and excellent survivors. Evolved during the Age of Dinosaurs, their body is almost perfectly adapted to their semi-aquatic life and predatory tactics. Their size, strength and powerful bite makes them the top predators of their ecosystem. Crocodilians like Deinosuchus were about 12 meters long and weighed about 8 tonnes and with a bite force of 103,000 Newton they could punch through the hardest of turtles' shells and thickest dinosaur's skin. Today Crocodiles are among the largest predators. The Saltwater Crocodile (Crocodylus porosus) can reach a length of 6-7 meters and a mass of 1000-2000 kg, Its bite force is the greatest of any living beings today, making it a super-predator who can eat almost whatever it wants, including humans. Not far behind is the Nile Crocodile (Crocodylus niloticus), a lethal vicious men-killer (killing about 300 people per year) which can exceed 6 meters in length and 1000 kg in mass, and dominates the rivers and water ponds of Africa. The American Crocodile, famously known to eat the hand of Captain Hook and haunting him ever since in the story Peter Pan, is one of the common Crocodilians of central America and can reach to a length of 5 meters. Crocodilians are amazing, we must conserve them for future generations.

תנינאים - מבוא בעברית

תנינאים הם סדרה של בעלי חיים זוחלים בקבוצת הארכוזאוריה, תת-קבוצה של הזאורופסידה. הסדרה כוללת כ-24 מינים הנפוצים בדרום אסיה, בצפון אוסטרליה, באפריקה ובאמריקה, המחולקים לשלוש משפחות: תניניים, אליגטוריים וגאביאליים. התנינאים, יחד עם העופות, הם השורדים היחידים מקבוצת הארכוזאוריה ("זוחלים שולטים") שהגיעה לשיאה במזוזואיקון וכללה גם את הדינוזאורים (שמהם התפתחו העופות) והפטרוזאורים המעופפים. התנינאים הם ציידים מימיים-למחצה בעלי עוצמת נשיכה אדירה, והגדולים שבהם מהווים טורפי-על. מבנה גופם מותאם היטב לאורח חייהם, ולכן השתנה רק במידה מועטה בחלוף מאה מיליון השנים מאז התפתחות הקבוצה. בעבר גם בארץ ישראל חיו תנינים (מהמין תנין היאור) אך כיום ניתן לראותם בישראל רק בשבי (כגון בחמת גדר וחוות קרוקולוקו, ובגני חיות כגון הספארי ברמת גן וגן החיות התנ"כי).

היסטוריית המאובנים של התנינאים עשירה מאוד: שורשי הקבוצה הם עוד בטריאס והתנינאים המודרניים הופיעו בערך באמצע הקרטיקון, כמאה מיליון שנה לפני זמננו. מבנה גופם מותאם היטב לסביבה, ולכן השתנה רק במידה מועטה מאז שעברו לאורח חיים מימי-למחצה. כך, עורם מכוסה מגינים גרמיים מכוסי קרטין קשיחים; זנבם חזק; רגליהם מותאמות לזחילה, להליכה ולריצה גם יחד; גופם שטוח יחסית; מערכות הגוף מותאמות לאורח חייהם המימי למחצה; הפה מצויד בלסתות חזקות ושיניים חדות המתאימות לתפיסת הטרף בכוח עצום; וחושיהם חדים. שיטות הציד שלהם מגוונות, כשהידועה שבהן היא מארב סבלני לטרפם. תזונתם מגוונת וכוללת כמעט כל בעל חיים אותו הם מסוגלים להרוג. בצעירותם הם אוכלים בעיקר חסרי חוליות ודגים קטנים, אך בבגרותם אוכלים גם דגים גדולים, זוחלים, עופות ויונקים שבאים לשתות מהמים. התנינאים הגדולים צדים וטורפים גם יונקים גדולים דוגמת הגאור, תאואים, זברות, גנו, אנטילופות רבות, איילים וחזירי בר. המבנה החברתי שלהם כולל מדרג חברתי ברור, כשבראשו הזכרים ומתחתיהם - הנקבות. הנקבות מטילות מספר ביצים רב לתוך קנים הבנויים לרוב מבוץ ומצמחייה. בתחילת חייהם אבקועי התנינים פגיעים מאוד, אולם עם הגיל והגודל מספר האיומים הטבעיים עליהם קטן משמעותית. התנינאים חיוניים לבריאות המערכת האקולוגית בה הם חיים, בהיותם מווסתי טורפי ביניים וגם אחראיים לניקוי פגרים מרקיבים. לדמו של התנין יש סגולות אנטיביוטיות חזקות המאפשרות לו לעמוד בפני זיהומים קשים (בשר מרקיב, מים עכורים מלאי חיידקים ופציעות פיזיות).

התנינאי הגדול ביותר כיום הוא תנין הים, שאורכו יכול להגיע ל-7 מטר ומשקלו לטון או שניים, נשיכתו היא החזקה ביותר בעולם החי כיום והוא טורף על בדרום מזרח אסיה ואוסטרליה. לא הרבה אחריו נמצא תנין היאור, אוכל-אדם קטלני שטורף מאות בני אדם באפריקה מידי שנה, אורכו יכול להגיע ללמעלה מ-6 מטר ומשקלו לטון. התנין האמריקאי והקיימן השחור הם התנינאים הגדולים של אמריקה המרכזית ואמריקה הדרומית.

בעבר חיו תנינאים גדולים יותר, דוגמת דיינוסוכוס (8–12 מטר, 2.5–8.5 טון) ופורוסזאורוס (11–13 מטר, כ-10 טון), שהיוו טורפי-על בזמנם. הדיינוסוכוס הענקי טרף אף דינוזאורים בינוניים-גדולים (כגון הדרוזאוריים ותרופודים).

מקומם של התנינאים בתרבות האנושית נרחב, והם שימשו כסמלים בתרבויות מזרחיות ומערביות רבות. התנין מוזכר רבות בתנ"ך כייצור מפלצתי שנברא על ידי אלוהים וכפוף לו, בניגוד למיתוסים של דתות אחרות שהציגו את התנין כיצור אלוהי שמרד באל. ציד אינטנסיבי התרחש מאז המהפכה התעשייתית, והביא להידלדלות אוכלוסיות תנינאים רבות; חלקן אף הובאו למצב של סכנת הכחדה. סכנה זו, יחד עם הרס בתי גידול, הביאו לנקיטת צעדים לאומיים ובינלאומיים לשימורם, בהם הגנה על התנין, אמנות בדבר הגבלת ואיסור הציד וכן הקמת חוות תנינאים בהן מגדלים תנינאים לגרעיני רבייה וכן לקצירת עורם, דבר שהפחית באופן ניכר את הביקוש לתנינאים שניצודו בטבע. כיום אוכלוסיות תנינים רבות נמצאות בתהליכי התאוששות ותנינאים כגון תנין היאור, תנין הים ואליגטור אמריקאי כבר לא נמצאים בסיכון, ובעלי אוכלוסיות גדולות ובריאות.

Crocodilia-by-ZE.pdf

Nile Crocodile | Crocodylus niloticus | תנין היאור

  • שם עברי: תנין היאור
  • שם מדעי: Crocodylus niloticus
  • שם עממי: Nile Crocodile
  • תפוצה: כמעט כל אפריקה למעט מדבר סהרה, בעבר גם בארץ ישראל.
  • גודל מירבי: אורך - 6.45 מטר, משקל - 1,090 ק"ג.
  • גודל ממוצע: אורך - 4 עד 5 מטר, משקל - כ-450 ק"ג.
  • עוצמת נשיכה: כ-22,000 ניוטון וייתכן שאף יותר בפרטים גדולים.
  • קטילת אדם: מאות בני אדם מידי שנה.

תנין היאור הוא ככל הנראה התנינאי הידוע והנחקר ביותר. זהו תנין גדול וחזק מאוד: הפרט הגדול ביותר שנמדד בדיוק היה באורך 6.45 מטר ומשקל של 1,090 ק"ג. אורכו הממוצע הוא 4–5 מטר ומשקלו הממוצע 450 ק"ג. עוצמת הנשיכה שלו היא החזקה ביותר שנמדדה: הוא מפעיל כוח של 22 קילוניוטון (עוצמה השקולה למשקל של כ-2.2 טון). הוא טורף העל של מקווי המים של אפריקה: נהרות, ברכות, בורות מים וביצות. הוא תוקף, הורג וטורף כמעט כל בעל חיים שמתקרב אל שפת המים או נכנס לתוכם, כולל בעלי חיים גדולים כגון תאו אפריקאי, זברות, גנו ואנטילופות שונות. הגדולים והקטלניים שבהם טורפים אף אריות, גורי היפופוטם, גורי פילים ובני אדם. רק היפופוטמים בוגרים חסינים במידה גבוהה מפניו. תנין היאור הוא התנינאי המסוכן והקטלני ביותר בעולם: בכל שנה הוא הורג מאות בני אדם. למרות זאת, הוא "שחקן צוות" בעל מיומנות חברתית גבוהה: לתניני היאור יש מבנה חברתי מורכב והם משתפים פעולה בציד ובביתור חיות גדולות. לתנין היאור יש מקום מיוחד בתרבות האנושית, כולל בתנ"ך: הוא מוזכר בספר בראשית כ"התנינִם הגדולים" שברא אלוהים.

תמונות מוויקיפדיה, ראו מקור כאן.

Saltwater Crocodile | Crocodylus porosus | תנין הים

תנין הים הוא הזוחל הגדול ביותר כיום. אורכו יכול להגיע עד ל-7 מטר (למרות שהפרט הגדול ביותר שנמדד במדויק היה "רק" באורך 6.2 מטר) ולשקול למעלה מ-1,000 ק"ג ואף 2 טון. אורכו הממוצע נע בין 4.3 ל-5.5 מטר ומשקלו הממוצע בין 450 ל-600 ק"ג. תנין הים, המכונה "Saltie" בידי האוסטרלים, הוא טורף אכזרי ומסוכן שמסוגל להרוג ולטרוף כמעט כל בעל חיים שנכנס למים, כולל תאו מים, גאור, סוסים גדולים, חזירי בר, איילים, כרישים ואפילו בני אדם. יש לו את עוצמת הנשיכה החזקה ביותר בעולם החי כיום: מדענים העריכו אותה כ-34 קילוניוטון (שקול למשקל של כ-3.4 טון). תנין הים נפוץ מצפון אוסטרליה לדרום מזרח אסיה וחי כמעט בכל מקום בין לבין, הן במקווי מים מלוחים ומליחים והן במקווי מים מתוקים כגון נהרות, בריכות, ביצות ובילבונגים. תנין הים הוא טורף על בתחום מחייתו ומהווה שריד גדול ומרשים לתניני הענק המפלצתיים הפרה-היסטוריים.

תמונות מוויקיפדיה, למקור ראו כאן.

Deinosuchus | דיינוסוכוס

דיינוסוכוס הוא אחד התנינאים הגדולים והמפלצתיים ביותר שחיו אי-פעם. אורכו המירבי יכל להגיע אף ל-12 מטר ומשקלו ל-8.5 טון מטרי. עוצמת הנשיכה שלו היא החזקה ביותר של ייצור יבשתי: כ-102 קילוניוטון, פי 2 מעוצמת הנשיכה מרסקת העצמות של הטירנוזאורוס רקס. בשל גודלו הרב הוא טרף גם דינוזאורים גדולים שהתקרבו למקווי המים בהם הוא חי. עם זאת, עיקר תזונתו הייתה כנראה דגים וצבי ים. הדיינוסוכוס חי בגיל הקמפן, כ-80 עד 73 מיליון שנה לפני זמננו והיה נפוץ באמריקה הצפונית, מניו ג'רזי ועד טקסס, משני צידי הים הפנימי המערבי. מבחינה אנטומית הדיינוסוכוס היה דומה מאוד לתנינאים בני זמננו והיה קרוב לדמויי אליגטור. גולגולת ענק ששוחזרה על סמך שברי לסת מאובנת הוצגה במשך שנים במוזיאון האמריקאי לתולדות הטבע, השרתה יראה על אינספור מבקרים וכיכבה בסיוטיהם של ילדים. היום יודעים שהשחזור הנ"ל היה שגוי ומוגזם, והגולגולת הוסרה מהתצוגה. למרות זאת, מדובר בתנינאי ענק וטורף על שהיה בראש שרשרת המזון בתקופתו וזכאי בצדק לתואר "מלך התנינאים".

Credit: Chante Etan (source)

Credit: Raul Martin. Fair Use for educational purposes.

Wikipedia, see sources here.

Deinosuchus by Andrey Atuchin, Wikipedia (source).

ערכי תנינאים בוויקיפדיה העברית:

תמונות וגלריות בפליקר:

סרטונים ביוטיוב:

דף זה נועד למטרות חינוכיות.