Tokodaltáró

TOKODALTÁRÓ

Tokodaltáró honlapja

Tokodaltáró község település szerkezetileg Komárom-Esztergom megye területén és Dorog vonzáskörzetében helyezkedik el. A község területe a Dorogi medence nyugati szélén, a Pilis és a Gerecse között található, de végül is a Keleti-Gerecse kistájba tartozik. A kistáj legmagasabb helye a Nagy-Gete Délrõl határolja, míg a Dorogi medencét Északról határoló Dunát nem éri el a település közigazgatási területe. A község területén felszíni vízfolyás, vagy állóvíz nem található. A felszín alatti karsztvízkészlet jelentõs.

A település közigazgatási területe közel 250 ha. Ebbõl a belterület 50 ha, a külterületbõl 120 ha szántó, 80 ha rét és erdõs terület (Kis-Gete alja). Számottevõ a parlagon hagyott szántó. A település területén védett természeti terület, tájvédelmi körzet nincs. A bányamûvelõdésbõl adódóan több tájseb (felszíni süllyedések, meddõhányó) található, elsõsorban a Kis-Gete alján.

A településen 1082 lakás van, a lakosság lélekszáma 3154 fõ.