Máriahalom

MÁRIAHALOM

Máriahalom honlapja

Máriahalom község (1936. június 30-ig Kirva) a Gerecse hegység keleti, dombsági részén fekszik. A 711 lakosú Komárom – Esztergom megyei (1923-ig Esztergom megyei) kisközség viharos története során több alkalommal is elveszítette önállóságát, melyet legutóbb a rendszerváltozás idején, 1990. január 1-én nyerte vissza újra.

Földrajzi környezetét löszborította dombsorok tagolják. A homokbánya, oligocén kori finom szemcsés homokjában fölhalmozott puhatestûek (elsõsorban redõzött héjú csigák, pl. Potamides plicatius) tömegének köszönhetõen országos hírû õsmaradvány-lelõhely. Az imitt-amott felszínre bukkanó miocén kori (12 millió év) durva mészkövet a somodori határ Kõbánya-dûlõ (Steinbruch) kõbányájából fejtették és egykor a házak alapozásához használták. A felszínalkotó kõzet zömét ma pliocén-pleisztocéni (jégkorszaki) és jelenkori képzõdmények: agyagok, 20-30 m vastagon felhalmozott löszök képviselik. A legelõk melletti sárgás agyaggödrök a vályogvetés helyei voltak, de a gangok és földes szobák sárgás masszája is innen származott.