LEADER2013

A 2013. ÉVI LEADER KONCEPCIÓ

LEADER PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG - RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ


LEADER RENDELET, MVH KÖZLEMÉNY ÉS ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ!

Ezúton értesítjük kedves Ügyfeleinket, hogy megjlelent a vidékfejlesztési miniszter 35/2013 (V.22.) VM LEADER rendelete.

LEADER rendelet

Alább olvasható a Leader 2013. évi benyújtásával kapcsolatos általános tájékoztató.

Leader 2013. Tájékoztató

MVH Leader tájékoztatója

MVH Leader közleménye link:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk912013

Feltöltve: 2013.05.23.

Feltöltve: 2013.06.07.


A HELYI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG

Az egyesület elnökségének 2013. április 04-i ülésén az elnökség felvállalta a Helyi Bíráló Bizottság szerepét.

A bizottság tagjai:

Bérces József elnök

Czermann János alelnök

Pallagi Tibor tag

Pup Attila tag

Vachaja Zoltán tag

A bizottság póttagjait a 2013. május 02.-i közgyűlés megválasztotta:

Tiboriné Kardos Éva

Szabados Béla

Eichardt Ferenc

Gacsai Ferenc

Helyi Bíráló Bizottság eljárásrendje

Helyi Bíráló Bizottság SZMSZ

A Helyi Bíráló Bizottság munkaterve:


AZ ÜLÉSEKEN TÁMOGATÓ NYILATKOZATBAN RÉSZESÜLT PROJEKTEK ÖSSZEGEIRŐL, INTÉZKEDÉSEKRE BONTVA AZ ADOTT ÜLÉSRE KATTINTVA TÁJÉKOZÓDHATNAK.

Első ülés: 2013.június.06. 8:00 óra

Második ülés: 2013. június 13. 8:00 óra

Harmadik ülés: 2013. június 20. 8:00 óra

Negyedik ülés: 2013.július 16. 8:00 óra

Ötödik ülés: 2013. július 30. 8:00 óra

Hatodik ülés: 2013. augusztus 13. 8:00 óra

Hetedik ülés: 2013. augusztus 27. 8:00 óra

Nyolcadik ülés: 2013. szeptember 23. 8:00 óra

FIGYELEM! A BIZOTTSÁG A PÁLYÁZÓI AKTIVITÁS NÖVEKEDÉSÉRE VALÓ TEKINTETTEL A MUNKATEVEN FELÜL, A PÁLYÁZÁS KÖNNYÍTÉSE ÉRDEKÉBEN TOVÁBBI ÜLÉS TART!

A BIZOTTSÁG MUNKATERVEN FELÜLI ÜLÉSE: 2013.07.30. 8:00 ÓRA.

FIGYELEM! A BIZOTTSÁG A PÁLYÁZÓI AKTIVITÁSRA VALÓ TEKINTETTEL A MUNKATEVEN FELÜL, A PÁLYÁZÁS KÖNNYÍTÉSE ÉRDEKÉBEN TOVÁBBI ÜLÉS TART!

A BIZOTTSÁG MUNKATERVEN FELÜLI, UTOLSÓ ÜLÉSE: 2013.08.27. 8:00 ÓRA.

FIGYELEM! A BIZOTTSÁG A PÁLYÁZATOK BEADÁSI HATÁRIDEJÉNEK MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA VALÓ TEKINTETTEL A MUNKATEVEN FELÜL TOVÁBBI ÜLÉS TART!

A BIZOTTSÁG MUNKATERVEN FELÜLI, UTOLSÓ ÜLÉSE: 2013.09.23. 8:00 ÓRA.

FIGYELEM! A PROJEKT ADATLAPOK FORRÁSKIMERÜLÉSIG KERÜLNEK ELBÍRÁLÁSRA, EZT KÖVETŐEN ADATLAP MÁR NEM NYÚJTHATÓ BE.

Feltöltve: 2013.04.18.

Módosítva: 2013.05.03.

Módosítva: 2013.05.29.

Módosítva: 2013.06.06.

Módosítva: 2013.06.10

Módosítva: 2013.07.18.

Módosítva: 2013.08.14.

Módosítva: 2013.08.28.

Módosítva: 2013.09.23.


A HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA LEADER INTÉZKEDÉSI TERVE

A közgyűlés által elfogadott Leader Intézkedések és a projekt adatlap alább tekinthetők meg:

FIGYELEM! AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKAT MÁR A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM IRÁNYÍTÓ HATÓSÁGA IS VÉGLEGESÍTETTE!

A vonatkozó IH közlemény (45/2013 V.29.) és mellékletei az alábbi linkre kattintva érhető el (23. mappa):

http://www.umvp.eu/node/582951

Módosítva: 2013.08.06.

DOKUMENTUMOK:

1.-10.sz. Intézkedés és projekt adatlap

Projekt adatlap

Projekt adatlap kitöltési útmutató

Projekt adatlap átadás-átvételi formanyomtatvány

TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS-MINTA


A projekt adatlaphoz csatolandó mellékletek:

Együttműködési megállapodás

Költségvetési terv

Nyilatkozat munkavállaló foglalkoztatásáról


Feltöltve: 2013.04.02.

Módosítva: 2013.04.08.

Módosítva: 2013.04.10.

Módosítva: 2013.05.22.

Módosítva: 2013.05.24.

Módosítva: 2013.05.29.

Módosítva: 2013.06.12.


Tisztelt Leader Pályázók, Érdeklődők!

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia tervezése folyamatosan zajlik, az előzetes tervezet mai napon hatályos állapotában alább csatoltan olvasható.

A HVS felülvizsgálat társadalmasítása érdekében igyekszünk minden, abban részt venni kívánó szervezetet, vállalkozót és a lakosságot bevonni a tervezésbe.

Tervezői csoport a rövid határidőre való tekintettel nem alakult, de a vélemény nyilvánításának lehetősége minden aktív érdeklődő számára adott.

A nyilvánosság biztosítása érdekében fórumokat tartunk, a honlapunkat folyamatosan friss információkkal látjuk el, illetve a HVS-t végső formájában az egyesület közgyűlése fogadja el.

Kérjük, hogy véleményével, projekt javaslat megküldésével segítsék munkánkat, melynek végeredménye valós helyi igényeken alapuló stratégia és egyben a 2013.évi Leader pályázatok keretfeltételei lesznek.

HVS 2013.03.29.-i állapot

Feltöltve: 2013.03.29.

Tisztelt Érdeklődő!

Ezúton tisztelettel meghívjuk a 2013. április 03-án 10:00 órától kezdődő, a Gerenday Közösségi Házban (2541 Lábatlan, Rákóczi Ferenc út 170.) tartandó LEADER 2013-tervezés, projekt generálás című lakossági fórumára.

A fórumon ismertetésre kerülnek a 2013. évi Leader pályázati lehetőség keretfeltételei, illetve projekt ötletek átbeszélése kerül napirendre.

A projekt ötletek fontos szerepet játszanak a későbbi pályázási feltételek kialakításában, illetve a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megfogalmazásában.

Meghívónkat ITT találja.

Minden kedves Érdeklődőt szeretettel várunk!

Feltöltve: 2013.03.27.

LEADER 2013.- PROJEKTÖTLET KÜLDÉSE

A PROJEKTÖTLETEK BEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE LEJÁRT!

A LEADER program 2013. évi átalakításával lényegesen módosultak a végrehajtás szabályai, különös tekintettel a Helyi Leader Közösségek Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában (HVS) meghatározható pályázati célokra.

A LEADER benyújtás harmadik szakaszát a véglegesítés alatt álló új rendelet fogja szabályozni.

A rendelet a helyben kialakított HVS-sel együttesen határozza meg a pályázható célokat és a kérelem benyújtásának feltételeit. A Helyi Leader Közösségek HVS-e határozza meg azokat a kritériumokat, amelyek alapján helyi szinten dől el, hogy mely projektek segítik elő a HVS céljainak megvalósítását és kapnak támogatást.

A keretfeltételek, illetve a helyi igények maximális figyelembevételével meghatározott megoldási javaslatok csak akkor érhetik el céljukat, ha azok valós, megoldásra váró problémákon illetve projektötleteken alapulnak.

A projekt közösségi illetve vállalkozási típusú lehet. Prioritást élveznek a komplex, versenyképességet erősítő, környezetgazdálkodást érintő, illetve életminőséget javító projektek.

A tevékenységek köre mind a közösségi, mind a vállalkozási célú fejlesztések esetében megegyezik:

a) építés

b) gépbeszerzés

c) eszközbeszerzés

d) rendezvény előkészítése és megvalósítása

e) képzés előkészítése és megvalósítása

f) tanulmánykészítés

g) marketing

h) a fentiekbe nem sorolható egyéb tevékenység

A projekteknek „Leader-szerűeknek” kell lenniük, azaz a korábbi évekhez hasonlóan nem lehetnek az ÚMVP III.tengelyének jogcímeiből is megvalósíthatóak.

A rendelkezésre álló keretösszeg a 22 településre vonatkozóan hozzávetőleg 250 MFt., mely még felfelé módosulhat.

Kérjük, hogy a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia tervezéséhez küldje meg nekünk rövid projekt ötletét, javaslatát és annak keretszámait (ügyfél típusa,település, költségek, igényelt támogatás összege, stb.). A projekt ötlet benyújtásának (postán vagy mailben) nincsen formanyomtatványa, így szabadon fogalmazható.

Fontos kiemelni, hogy a jelenlegi projektgyűjtés nem azonos a támogatási kérelem benyújtásának alapjául szolgáló Projekt adatlappal, mely a későbbiekben, a benyújtási időszak előtt lesz aktuális. A jelenlegi projekt benyújtásra csak a stratégia kialakítása végett van szükség, a most benyújtott ötletek még módosíthatók.

Feltöltve: 2013.03.13.

Tisztelt Érdeklődők!

Ezúton tisztelettel meghívjuk a 2013. március 20-án szerdán 15:00 órától kezdődő, az egyesület munkaszervezeti irodájának tárgyaló termében (2521 Csolnok, Szent Borbála u.20.) tartandó LEADER 2013-tervezés, projekt generálás című lakossági fórumára.

A fórumon ismertetésre kerülnek a 2013. évi Leader pályázati lehetőség keretfeltételei.

A projekt ötletek fontos szerepet játszanak a későbbi pályázási feltételek kialakításában, illetve a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megfogalmazásában.

Meghívónkat ITT találja.

Minden kedves Érdeklődőt szeretettel várunk!

Feltöltve: 2013.03.14.