Vill ni ta kontakt med föreningen - så ta kontakt med kanslisten Agneta Skagerstrand som nås per e-post kansli@dovtorget.se eller per bildtelefon agneta.skagerstrand@ectalk.se

Om Ni vill ta kontakt med oss i styrelsen så är e-postadressen styrelse@dovtorget.se

Föredrar Ni att ta kontakt direkt med någon av oss i styrelsen så är e-postadressen följande:

  • ordf. Mattias Hellöre - epostadress kommer senare
  • vice ordf. Pernilla Evasdotter - e-postadress kommer senare
  • sekr. Anette E. Gomes - anette@dovtorget.se
  • kassör Stig Kjellberg - stig@dovtorget.se
  • ledamot Georgia Somaraki - georgia@dovtorget.se
  • ledamot Julia Kankkonen - e-post adress kommer senare
  • ledamot Alicia Levin - epostadress kommer senare