Fiatal Kutatók és Doktoranduszok X. Nemzetközi Jubileumi Teológuskonferenciája

X. Internationalen Theologischen Jubiläumsymposium der Jungen Forscher*innen und PhD Student*innen

10th Jubilee Conference of Junior Theologians and Doctoral Students

Felhívás Konferenciára való jelentkezésre

A Doktoranduszok Országos Szövetségének Hittudományi Osztálya folytatva a korábbi hagyományt, idén is meghirdeti nemzetközi szimpóziumát, mely immár tizedik a sorban. A Fiatal Kutatók és Doktoranduszok X. Nemzetközi Jubileumi Teológuskonferenciája 2020. február 28. és március 1. közt várja résztvevőit Egerben!

A konferencián előadást tarthat minden teológiai vagy vallástudományi PhD tanulmányokat folytató doktorandusz, illetve mindazok, akik doktori értekezése érinti az előbbi diszciplínákat. Emellett a szimpózium nyitott a mesterszakos hallgatók előtt is!

A korábbi évek hagyományait folytatva szeretnénk ökumenikus elkötelezettségünket kifejezni, így bátorítjuk valamennyi felekezet és vallás doktoranduszát a jelentkezésre! A jubileumi alkalomra való tekintettel kifejezetten várjuk vissza azon előadóinkat, akik 2010-től előadásaikkal megtisztelték már a konferenciasorozat egyes állomásait!

A 2019/2020-as akadémiai évben az Eszterházy Károly Egyetem, az Egri Érseki Hittudományi Főiskola és az Egri Főegyházmegye ad helyet rendezvényünknek.

A konferencia szervezői számos olyan programmal készülnek a hétvége folyamán a teológiai tudományos élet hallgatói és kutatói közönsége számára, melyek nem csupán a szakmai diszkusszióra nyújtanak kiváló lehetőséget, de ahhoz is hozzásegítik vendégeinket, hogy megismerjék Eger város kulturális értékeit és gazdag örökségét!

A jelentkezés és előadás részletei:

- Jelentkezési határidő: 2019. december 8.

- A jelentkezés feltétele egy maximum 4000 karakter terjedelmű absztrakt leadása magyar és angol nyelven. Az előadó feladata továbbá felkérni egy, a tudományterületen tudományos fokozattal rendelkező személyt, aki a beküldött összefoglalót támogató nyilatkozattal látja el.

- A konferencia előadásainak nyelve magyar, német vagy angol.

- A referátumok hossza 20 perc, amelyet 10 perc diszkusszió követ.

- Az elhangzott előadások írott változatát az eddigi hagyományokhoz híven tanulmánykötetben adjuk közre.

- A 2020-ban megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus jegyében a konferencián külön ökumenikus szekcióban kerül tárgyalásra az Eucharisztia és az Úrvacsora. Kifejezetten várjuk ezért a témában kutató kollégák jelentkezését!

Regisztráció: https://sites.google.com/view/doszteolkonf2020

További információért keressen bennünket bizalommal a dosz.teologia@gmail.com címen!


Bízva a személyes találkozás örömében, maradunk tisztelettel:

Budapest – Eger, 2019. szeptember 24.

Dr. Liptai Kálmán

Eszterházy Károly Egyetem

rektor

Kiss Gábor

DOSZ Hittudományi Osztály

osztályelnök

Dr. Dolhai Lajos

Egri Hittudományi Főiskola

rektor

X. Internationales Theologisches Jubiläumsymposium der Jungen ForscherInnen und PhD-StudentInnen

Einladung zum Symposium

Die Abteilung für Theologie des Landesvereins der PhD-Studenten*innen kündigt ihr zehntes Internationales Symposium an. Vom 28. Februar bis zum 1. März 2020 erwarten wir die Teilnehmer*innen zum X. Internationalen Theologischen Jubiläumsymposium der Jungen Forscher*innen und PhD-Student*innen. Das Symposium findet in Eger unter Kooperation der Károly Eszerházy Universität, des Erzbistums von Eger und der Erzbischöflichen Theologischen Hochschule statt.

Zu unserem Symposium laden wir alle PhD-Student*innen herzlich ein, die im Forschungsbereich Theologie promovieren oder in einer wissenschaftlichen Disziplin Forschungen betreiben, die Berührungspunkte mit Theologie oder Religionswissenschaft hat. Wir laden herzlich auch alle MA-Student*innen ein, deren Forschungsbereich innerhalb dieser Disziplinen verortet ist.

Wir möchten wieder einer Vielzahl von Referent*innen und Forschern nicht nur aus Ungarn sondern aus dem ganzen Europäischen Raum und darüber hinaus Gelegen-heit zum wissenschaftlichen Austausch bieten. Dabei möchten wir auch die Tradition der letzten Jahre weiterführen und ausdrücklich im Sinne unseres ökumenisches Engagements PhD-Student*innen aller Konfessionen ermutigen, sich zu bewerben. Ebenso laden wir besonders herzlich die Referenten und Referentinnen ein, die bereits an unseren vorherigen Tagungen teilgenommen haben.

In diesem akademischen Jahr findet das Symposium in Eger statt. Die Organisatoren erwartet Sie an diesem Wochenende mit zahlreichen Programmpunkten, in denen Sie die kulturelle Schönheit und das Erbe dieser Stadt kennenlernen können.

Die Einzelheiten der Anmeldung und des Vortrags

- Die Anmeldefrist endet am 8. Dezember 2019.

- Voraussetzung für die Bewerbung ist die Abgabe eines Abstract, dessen Umfang maximal 4000 Zeichen aufweist und der in deutscher und englischer Sprache eingereicht werden muss. Daneben muss der/die Verfasser*in ein Empfehlungs-schreiben eines Forschers, der in dem Wissenschaftsbereich, mit dem sich auch der Aufsatz beschäftigt, einen akademischen Grad hat, vorlegen.

- Die Sprache des Vortrages kann deutsch oder englisch sein.

- Die einzelnen Vorträge sollten 20 Minuten dauern, jedem Vortrag folgt eine kurze Diskussion.

- Wir werden die schriftlichen Fassungen der Vortäge wie gewohnt in einem Band herausgeben.

- Auf der Konferenz wird sich als besonderer Schwerpunkt dem Thema der Eucharistie und des Abendmahls in einer eigenen ökumenischen Sektion im Anschluss an den Nationalen Eucharistischen Kongress gewidmet, weswegen wir besonders herzlich Forscher und Forscherinnen einladen, die sich mit dieser Thematik beschäftigen!

Anmeldung: https://sites.google.com/view/doszteolkonf2020

Für weitere Informationen erreichen Sie uns unter dosz.teologia@gmail.com.

Wir freuen uns, Sie auf unserem Symposium im nächsten Jahr begrüßen zu dürfen! Mit freundlichen Grüßen,

Budapest – Eger, den 24. September 2019

Dr. Kálmán Liptai

Eszterházy Károly Universität

Rektor

Gábor Kiss

Landesverein der PhD Studenten in Ungarn Abteilung für Theologie

Präsident

Dr. Lajos Dolhai

Theologische Hochschule in Eger

Rektor

10th Jubilee Conference of Junior Theologians and Doctoral Students

Conference invitation – Call for papers

The Department of Theology of the National Association of PhD Students (Hungary), follows the tradition of the previous years and organizes its 10th conference in 2020. The 10th Jubilee Conference of Junior Theologians and Doctoral Students will be organized from 28th February to 1th March 2020 at Eger with the assistance of Eszterházy Károly University, Archdiocese of Eger and Theological College of Eger.

We would like to wholeheartedly invite all students who are members of varius doctoral schools in theology or other fields if their doctoral research concerns faith or religious studies. Additionally we are accepting applications of master students as well.

The Theology Department of the National Association of Doctoral Students looks forward to the participation of doctoral students outside of Hungary, too. Continuing the tradition of previous years, we also would like to express our ecumenical commitment; therefore, we encourage doctoral students and junior researchers of all denominations to apply and participate in our conference. We are kindly inviting all those presenters who have honoured so far with their presence our conference series since 2010.

In this academic year the conference will take place in Eger (Hungary). Here the participants will not simply have the opportunity to scientific discussions at the conference, but they will also find various programs to explore the beautiful scenery and rich cultural heritage of Eger.

Details of registration and presentation

- Deadline for conference papers: 8 December 2019

- For the application an abstract of 4000 characters is required. The participants should ask a qualified person (i.e. their supervisor ) to provide a short recommendation for the participation in the conference with their topic.

- The language of the presentations can be German or English.

- The length of each presentation will be a maximum of 20 minutes followed by a short discussion.

- Similarly to previous years, written versions of the conference presentations will be published in a conference volume.

- In the spirit of the International Eucharistic Congress, to be held in Hungary in 2020, the Eucharist and the Lord's supper are discussed in a separate oecumenical section. For this reason, we are looking forward to hearing from colleagues, who are researcher on the subject!

Registration: https://sites.google.com/view/doszteolkonf2020

For more information please do not hesitate to contact us: dosz.teologia@gmail.com

We are looking forward to welcome you at our conference,

24th September 2019, Budapest – Eger

Dr. Kálmán Liptai

Eszterházy Károly University

rector

Gábor Kiss

Department of Theology of the National Association of PhD Students

president

Dr. Dolhai Lajos

Theological College of Eger

rector

A konferencia eddigi állomásainak képei:

Pictures form the foregoing conferences:

Köszöntőleveleink a Szentszéktől