Individuální psychoterapie

poradenství - koučink

osobnostní rozvoj

Poskytování individuální psychoterapie, poradenství, koučinku, osobnostního rozvoje a mentorství.


Co a jak nabízíme v Individuální psychoterapii a poradenství?

...ve výstavbě...

Co a jak nabízíme v Koučinku?

... ve výstavbě...

Co a jak nabízíme v osobnostním rozvoji a mentoringu?

... ve výstavbě...


KDE:

Terapie a konzultace jsou realizována v prostorách spolku DO SVĚTA z.s., Heydukova 349, Strakonice.


JAK OBJEDNAT:

V roce 2017 je možné najít volný termín v řádu 14ti dnů. V případě vašeho zájmu u individuální psychoterapii, poradenství či koučinku se prosím obraťte na následující kontakt.

Mgr. Štefan Schwarc: e-mail: terapie@dosveta.org tel: +420 607 652 862


Mgr. Štefan Schwarc

Vzdělání:

2003 - 2008 Teologická fakulta JČU v Českých Budějovicích – Učitelství pro střední školy/Učitelství náboženství a etiky (Mgr.)

Výcviky a kvalifikace:

2012 - 2016 Psychoterapeutický výcvik - 800 hodin – Strategická a systemická kooperativní a komunikační psychoterapie a hypnoterapie od Miltona H. Ericksona k systemickým na řešení a kooperaci zaměřeným přístupům

2006 - 2011 Psychoterapeutický výcvik SUR – 608 hodin – psychodynamicky a hlubinně orientovaná psychoterapie

2016 - Hero’s Journey – Bret Stephenson (USA)

2014 – Mediace – výcvik v mediaci (Partners Czech)

2014 - Terapeutická excelence - Scott D. Miller, Ph.D (ICCE, USA)

2012 - výcvik v krizové intervenci – RIAPS

Mezinárodní kurzy:

2016 - Making a scene for change- oppressed theatre – Švýcarsko

2014 - 2015 - Cross Cultural Creativity Cooperation –kurz pro školitele ČR2014, 2014 Lotyšsko, 2015 Německo, 2015 Irsko

2013 - Exploring new shores – Metody práce s mládeží, inkluze, multikulturalita - Švýcarsko

2013 - Value the difference – Mulitikulturalita a neformální vzdělávání - Skotsko

2012 - Connection Cultures – aplikace multikulturního učení a práci s mládeží - Irsko

2011 - How to manage conflicts in youth work – práce s konflikty při práci s mládeží – UK


Certifikát - Strategická a systemická kooperativní a komunikační psychoterapie a hypnoterapie


Certifikát - SUR - Psychodynamicky a hlubinně orientovaná skupinová terapie


Člen České asociace pro psychoterapii