Formare Curs GRATIS 12 MODULE „Edu E-Learning Antreprenoriat Cultural” - in cadrul programului de educație E-Learning in Antreprenoriat Cultural
1. Modul - INTRO Concepte antreprenoriale
- INIȚIERE CURS prin Ghidul COMPLET 80 pagini ONLINE S.T.A.R.T-U.P- Sustenabilitate si Tehnologie in Antreprenoriat prin Resurse Tinere - Utile si Productive
2. Modul - Skills in antreprenoriat - 10 trăsături ale unui antreprenor de succes- Manual de instruire / suport de curs online + TEST / chestionar de evaluare curs online- Ghid web Practic Cum se construiește o afacere1; 3. Modul - Cum să desfășori o analiză de piață în 5 pași simpli - Manual de instruire / suport de curs online + TEST / chestionar de evaluare curs online- Ghid web Practic Formalități înființare firme; 4. Modul - Piața și produsul - cum să atingi product market fit în 7 pași- Manual de instruire / suport de curs online + TEST / chestionar de evaluare curs online- Ghid web Practic E-Learning Antreprenoriat Cultural 5. Modul - Elaborarea planului de afaceri - Schița modelului de afacere- Manual de instruire / suport de curs online + TEST / chestionar de evaluare curs online- Ghid web Practic E-Learning Antreprenoriat Cultural 6. Modul - Cum să formezi o echipă de vis - Manual de instruire / suport de curs online + TEST / chestionar de evaluare curs online- Ghid web Practic MODEL PLAN afacere1; 7. Modul - Cum să-ți construiești un pitch de nota 10 - Manual de instruire / suport de curs online + TEST / chestionar de evaluare curs online- Ghid web Practic Surse de finanțare afaceri1; 8. Modul - 10 sfaturi pentru a-ți mări șansele de a obține o finanțare- Manual de instruire / suport de curs online + TEST / chestionar de evaluare curs online- Ghid web Practic E-Learning Antreprenoriat Cultural 9. Modul - Cum poți să obții un împrumut bancar- Manual de instruire / suport de curs online + TEST / chestionar de evaluare curs online- Ghid web Practic E-Learning Antreprenoriat Cultural 10. Modul - Inițierea unei afaceri - Manual de instruire / suport de curs online + TEST / chestionar de evaluare curs online- Ghid web Practic pentru realizare plan Marketing; 11. Modul - Derularea unei afaceri - Concepte fundamentale în vânzări- Manual de instruire / suport de curs online + TEST / chestionar de evaluare curs online- Ghid web Practic AFACEREA 1 de la A la Z; 12. Modul - Concurs online Planuri de afaceri1 „StartUp pentru TineRI viitori antreprenori”
- RECAPITULARE CURS prin Ghidul COMPLET 80 pagini WEB START-UP - D.A.C.I.A - Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Inițiativei Antreprenoriale

BINE ATI VENIT în cadrul

Incubatorului de afaceri CULTURALE

Platforma E-Learning Visual Arts & Antreprenoriat Cultural Network@7Arte www.7arte.dornatismana.ro

Formare Curs GRATIS „Edu E-Learning Antreprenoriat Cultural” - in cadrul programului de educație E-Learning in Antreprenoriat Cultural din cadrul Platformei E-Learning Visual Arts & Antreprenoriat Cultural Network@7Arte, abordează, punând un accent pe aspectele practice, următoarele probleme:

- Concepte / Competente antreprenoriale / Cultura antreprenoriala

- Condiții ale activității antreprenoriale - Strategii antreprenoriale la nivelul afacerii culturale

- Inițierea unei afaceri - Marketingul in afaceri / Planificarea afacerii culturale

- Curajul de a începe - Antreprenorul și crearea strategiei firmei

- Derularea unei afaceri - Managementul și dezvoltarea afacerii culturale

- Evaluarea unei afaceri - Resursele umane și managementul lor în IMM-uri

De altfel Cursurile programului de educație antreprenorială „„Edu E-Learning Antreprenoriat Cultural” din cadrul Platformei Net@7Arte se adresează tuturor, însă cu precădere celor aflați la început de drum. Urmând acest curs E-Learning vor afla răspunsul la întrebări fundamentale, precum:

- Ce este antreprenoriatul și care sunt principalele abilități personale pe care un antreprenor trebuie să și le dezvolte ?

- Cum pot dezvolta un produs de succes ?

- Cum se pun bazele unei companii solide ?

- Ce trebuie făcut pentru a dezvolta o echipă armonioasă și a atrage o finanțare ?

Platforma E-Learning Visual Arts & Antreprenoriat Cultural Network@7Arte

Website CustomNetwork@7Arte www.7arte.dornatismana.ro

Pagina web Network@7Arte https://sites.google.com/view/e-7arte

BLOG-uri Network@7Arte https://e7arte.wordpress.com/

BLOG-ul Network@7Arte https://e7arte.blogspot.com/

Promovare in Social Media E-Learning Network@7Arte:

GRUP Facebook E-Learning Network@7Arte https://www.facebook.com/groups/7arte2020/

Pagina WEB Facebook E-Learning Network@7Arte https://www.facebook.com/7arteRO

Platforma E-Learning Visual Arts & Antreprenoriat Cultural Network@7Arte va permite artiștilor tineri implicați activ să interacționeze între ei, să relaționeze cu tinerele generații de artiști precum si cu publicul țintă. Proiectul aspira sa devina un model de buna practica cu un flux de dezvoltare continua a creației si exprimării artistice in arte vizuale precum si o sinergie de noi idei de proiecte in domeniul artelor vizuale creative/recreative: producție de fotografie si video art, sculptura, pictura, grafică, arte decorative, arhitectură și design etc

Incubatorul de afaceri CULTURALE Platforma E-Learning Visual Arts & Antreprenoriat Cultural Network@7Arte este o instituție care urmărește crearea unui mediu favorabil, sustenabil, pentru firmele nou înființate și cele inovative cu potențial de dezvoltare. Statisticile arată că la nivel mondial afacerile care își încep activitatea în Incubatoarele Tehnologice și de Afaceri au șanse mai mari de supraviețuire în primii 5 ani decât cele care pornesc în afara acestora.

„Incubarea în afaceri este un proces dinamic de dezvoltare a întreprinderilor. Incubatorul de afaceri CULTURALE Platforma E-Learning Visual Arts & Antreprenoriat Cultural Network@7Arte alimentează firmele mici, ajutându-le să supraviețuiască și să crească în perioada de început, atunci când sunt cel mai vulnerabile.

Incubatorul de afaceri CULTURALE Platforma E-Learning Visual Arts & Antreprenoriat Cultural Network@7Arte propus răspunde nevoii de a crea un context non-formal de dezvoltare antreprenoriala, dedicat tinerilor din Grupul țintă (prin capacitarea acestora instruindu-i si dezvoltându-le competente in educație E-Learning in mediul antreprenorial, managementul proiectelor culturale / planurilor de afaceri culturale);

Incubatorul de afaceri CULTURALE Platforma E-Learning Visual Arts & Antreprenoriat Cultural Network@7Arte își propune integrarea noilor tineri resursa viitori antreprenori in comunitatea/rețeaua Internet & Social Media Business Network@7Arte ADT deja existenta, va reuni peste 1000 de membri online, in scopul facilitării contribuției acestora la redefinirea mediului antreprenorial.

Incubatorul de afaceri CULTURALE ARTE VIZUALE

Platform E-Learning VISUAL ARTS Network7@rte

Incubatorul de afaceri CULTURALE Platforma E-Learning Visual Arts & Antreprenoriat Cultural Network@7Arte este un program de educație antreprenorială pentru industriile culturale și creative, născut din dorința de a aduce mai aproape oameni creativi, cu idei antreprenoriale proprii, interesați de creșterea bunăstării prin cultură.

Incubatorul de afaceri CULTURALE Platforma E-Learning Visual Arts & Antreprenoriat Cultural Network@7Arte asigură asistență în management, acces la servicii de finanțare și servicii de sprijin tehnic și în managementul afacerilor culturale.

„Incubarea în afaceri este un proces dinamic de dezvoltare a afacerii. Este o noțiune care acoperă o gamă largă de procese care contribuie la reducerea ratei de eșec a companiilor aflate în fază incipientă și la accelerarea dezvoltării companiilor care au potențial de a deveni generatoare de locuri de muncă și bunăstare. Incubatorul de afaceri CULTURALE Platforma E-Learning Visual Arts & Antreprenoriat Cultural Network@7Arte este o proprietate cu mici unități de muncă, asigurând un mediu instructiv și de susținere pentru antreprenorii aflați la început și pe perioada primelor etape ale business-ului.

Crearea si dezvoltarea Incubatorului de afaceri CULTURALE Platforma E-Learning Visual Arts & Antreprenoriat Cultural Network@7Arte va oferi:

- facilitarea accesului la informații privind oportunitățile antreprenoriale de implementare/finanțare afaceri culturale)

- consultanta online permanenta prin intermediul experților in fonduri U.E/StartUp & formatorilor/experților consultanți vizavi de finanțarea proiectelor culturale;

- promovarea, informarea si mediatizarea activităților/produselor proiectului dedicate grupului țintă

Incubatorul de afaceri CULTURALE Platforma E-Learning Visual Arts & Antreprenoriat Cultural Network@7Arte este o structura pentru sprijinirea afacerilor culturale care urmăresc în permanență crearea unui mediu favorabil și sustenabil pentru IMM-urile nou-înființate.

În acest fel, întreprin­deri­lor si stucturilor culturale le va fi stimulat potențialul de creștere și via­bilitate, ajutându-le să se dezvolte în perioada de început, prin asigurarea unor facilități comune și a suportului managerial necesar SERVICII integrate / suport E-Learning in Arte Vizuale & Antreprenoriat Cultural, informare & consultanta in Antreprenoriat Cultural (asistență personalizată și mentorat web/online & social media);

Incubatorul de afaceri CULTURALE Platforma E-Learning Visual Arts & Antreprenoriat Cultural Network@7Arte asigură trei ingrediente principale pentru companiile în creștere, de succes – un mediu antreprenorial și de învățare, acces rapid la mentori și investitori, vizibilitate pe piață.”

Platforma E-Learning Visual Arts & Antreprenoriat Cultural Network@7Arte va fi conceputa ca o structura ADAPTABILA, ACCESIBILA, in CONTINUA SCHIMBARE si DEZVOLTARE in funcție de nevoile si oportunitățile de actualitate vizavi de activitățile/produsele proiectului.

Tipurile de incubatoare care vor fi înființate prin Platforma E-Learning Visual Arts & Antreprenoriat Cultural Network@7Arte sunt următoarele:


social (folosește spiri­tul antreprenorial și inovația pentru a crea impact so­cial);
· specific unui sector (oferă toată ga­ma de servicii necesare celor care au o idee feza­bilă, aplicabilă)
· virtual (oferă servicii de incubare prin internet, sub forma portalurilor de afaceri culturale);