A s o c i a ț i a

D o r n a T i s m a n A

SCOP informarea, pregătirea, mobilizarea si implicarea actorilor din spațiul rural si regional in vederea dezvoltării spiritului de VOLUNTARIAT, al spiritului ANTREPRENORIAL si al asociativității la nivelul comunităților locale în vederea conservării patrimoniului cultural precum si al creșterii nivelului de trai.

MISIUNE: Asociația “Dorna Tismana” A.D.T. membra a Fundaţiei Judeţene pentru Tineret Gorj F.J.T. membra a Fundaţiei Naționale pentru Tineret F.N.T. își propune capacitarea comunităților ținta în ceea ce privește auto-gestionarea și dezvoltarea comunitară economică și socială pe termen lung.

SERVICII suport de/pentru tineret oferite de A.D.T. in 5 domenii de interes: de/pentru Tineret, Antreprenoriat / StartUp, Voluntariat / EVS, Educațional si Cultural:

  • Promovare web - online
  • Informare web - online
  • Consultanta StartUp
  • Formare, capacitare
  • Consiliere TINERET


CONTACT Asociația „Dorna Tismana”:

Telefon: 078 4321 121

Platforma profesionala WEB A.D.T. – Asociația „Dorna Tismana”:

○ BLOG-ul A.D.T. blogspot.ro: http://dornatismana.blogspot.com

○ BLOG-ul A.D.T. wordpress.com: https://adt2020.wordpress.com/

- Social Media A.D.T.:

S I M U L A T O R – FORMULAR conceput sa aveți șanse 100% de finanțare a PLANULUI de – AFACERI – ACCESATI

LINK: https://docs.google.com/forms/ 200.000 LEI /44.000 euro (NERAMBURSABILI) Obținere finanțare prin programul StartUp Nation ROMANIA !

○ BLOG-ul Net@StartUP blogspot.ro: https://netstartup.blogspot.ro/

○ BLOG-ul Net@StartUP wordpress.com: https://netstartupro.wordpress.com/

- Social Media Net@StartUP:

CONTACT Platforma virtuala Business Network@StartUP