Szkoła Podstawowa Nr 6 w Toruniu - doradztwo zawodowe

Drodzy ósmoklasiści,

ta strona powstała z myślą o Was. Znajdziecie na niej najważniejsze informacje dotyczące zawodów, rynku pracy a także rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Toruniu.

Część z Was zdecyduje się na kształcenie w szkołach branżowych i technikach prowadzących bezpośrednio do zdobycia zawodu, część jako kolejny etap edukacji wybierze licea. Pamiętajcie, aby te wybory dobrze przemyśleć.