Aktuális


2020.11.09.

Kraiciné dr. Szokoly Mária bevezetőjéből: Amikor a "future of education" kifejezést halljuk, olvassuk, bizonyára elsődleges gondolatunk, hogy mit is jelent ez a szó: education...


2020.01.10.

Molnár Attila Károly: Akadályverseny és Megérintve című fotókiállításának megnyitója 2020. január 10-én a Váci fegyház és börtönben. A páros kiállítás a szerző távollétében került megnyitásra...


2019.09.26.

Molnár Attila Károly: Naplemente és Volt egy iskola című fotókiállításának megnyitója 2019. szeptember 26-án a Váci Fegyház és Börtönben. A kiállítást a fogvatartottak és a személyi állomány előtt Bóka B. László színház- és helytörténész nyitotta meg. Az ünnepélyes megnyitó után a résztvevő fogvatartottak beszélgetést folytattak a szerzővel a kiállítás céljáról, a képek keletkezéséről, üzenetéről.


2019.04.26.

Az elítéltek számára a börtönökben folytatott tanulás nagymértékben támogathatja a szabadulás utáni élet tervezését és a sikeres munkaerőpiaci integrációt...


2019.04.26.

Az idősek tanulása az egész életen át tartó tanulás, valamint a tanuló társadalom építésének egyik fontos pillére. Megvalósításában az egyetemeknek hosszú távon felelősséget kell vállalniuk. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Harmadik Kor Egyeteme előadás-sorozatának tapasztalatai alapján a Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet az idősek részére egy olyan szeminárium-sorozatot indított, amely aktív részvételen alapuló tanulási lehetőségeket biztosít az idős, többnyire nyugdíjas korosztály számára...


2019.04.20.

Molnár Attila Károly: Naplemente című fotókiállításának megnyitója 2019. április 20-án a Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézetében. A kiállítást a fogvatartottak és a személyi állomány előtt Szabó Zoltán ny. ih. alezredes nyitotta meg. Az ünnepélyes megnyitó után a résztvevő fogvatartottak beszélgetést folytattak a szerzővel a kiállítás céljáról, a képek keletkezéséről, üzenetéről...


2019.04.20.

Molnár Attila Károly: Megérintve című fotókiállításának megnyitója 2019. április 20-án a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben. A kiállítást a fogvatartottak és a személyi állomány előtt Szabó Zoltán ny. ih. alezredes nyitotta meg. Az ünnepélyes megnyitó után a résztvevő fogvatartottak beszélgetést folytattak a szerzővel a kiállítás céljáról, a képek keletkezéséről, üzenetéről...


2019.03.20.

Molnár Attila Károly: Akadályverseny című fotókiállításának megnyitója 2019. március 20-án a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben. A kiállítást a fogvatartottak és a személyi állomány előtt Bóka B. László színház- és helytörténész nyitotta meg. Az ünnepélyes megnyitó után a résztvevő fogvatartottak beszélgetést folytattak a szerzővel a kiállítás céljáról, a képek keletkezéséről, üzenetéről...


2019.03.08.

Molnár Attila Károly: Volt egy iskola című fotókiállításának megnyitója 2019. március 8-án a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben. A kiállítást a fogvatartottak és a személyi állomány előtt Bóka B. László színház- és helytörténész nyitotta meg. Az ünnepélyes megnyitó után a résztvevő fogvatartottak beszélgetést folytattak a szerzővel a kiállítás céljáról, a képek keletkezéséről, üzenetéről...


2019.01.25.

Molnár Attila Károly: Akadályverseny című fotókiállításának megnyitója 2019. január 25-én a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben. A kiállítás a szerző távollétében került megnyitásra...


2019.01.18.

Molnár Attila Károly: Volt egy iskola című fotókiállításának bemutatója 2019. január 18-án a Tető Galériában. A kiállítást a meghívott vendégek előtt Bóka B. László színház- és helytörténész nyitotta meg...


2018.12.20.

Molnár Attila Károly: Megérintve című fotókiállításának megnyitója 2018. december 20-án a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetében. A kiállítást a fogvatartottak és a személyi állomány előtt Bóka B. László színház- és helytörténész nyitotta meg. Az ünnepélyes megnyitó után a résztvevő fogvatartottak beszélgetést folytattak a szerzővel a kiállítás céljáról, a képek keletkezéséről, üzenetéről...


2018.11.08.

A fogvatartottak számára a börtönbeli tanulás nagymértékű segítséget nyújthat a szabadulás utáni életszakasz megtervezésében, a munkaerő-piaci integráció sikerességében. A társadalmi reintegráció céljából az élethosszig tartó tanulás minden formájára (formális, nem-formális és informális tanulás) szükség van a büntetés-végrehajtási intézetekben. Magyarországon a szabadságvesztés-büntetésük letöltése után szabadon bocsátott emberek 49,08%-a ismét bűncselekményt követ el, így visszakerül a börtönbe. A társadalmi reintegráció egyik legfontosabb eszköze a börtönbeli tanulás, amely segítheti a fogvatartottak társadalomba történő visszailleszkedését, következésképpen csökkentheti a visszaesést...


2018.10.18.

Molnár Attila Károly: Naplemente című fotókiállításának megnyitója 2018. október 18-án a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetében. A kiállítást a fogvatartottak és a személyi állomány előtt Penderikné Karanyicz Gréta nyitotta meg. Az ünnepélyes megnyitó után a résztvevő fogvatartottak beszélgetést folytattak a szerzővel a kiállítás céljáról, a képek keletkezéséről, üzenetéről...


2018.09.05.

Ennek a poszter-előadásnak a témája európai országok börtön-oktatásának összehasonlítása. Általában a börtön-oktatás világszerte fejlődik. Kutatásaink keretein belül megvizsgáljuk, hogyan növeli a magyar és a szlovák börtönrendszer a fogvatartottak kezelésének hatékonyságát. Ez egy kétéves munka része, amelynek célja a V4-es országok börtön-oktatásának megismerése. Olyan eredményre számítunk, amely lehetővé teszi a tanulás-támogatás lehetőségeinek kiszélesítését a börtönökben. A fő probléma az, hogy a szabadon bocsátott emberek közel 50 százaléka bűncselekményt követ el, és visszatér a börtönbe....


2018.09.05.

Poszter-előadásunkban megvizsgáljuk, hogy a fogvatartottak oktatásával és képzésével kapcsolatban milyen jellegzetességek jelennek meg, milyen kiváltságokat biztosít a rendszer a fogvatartottak e csoportjához két országban: Magyarországon és Lengyelországban. Meghatároztuk, hogy mi volt a fordulópont a börtönrendszerben, amikor a lengyel és a magyar Végrehajtási Büntető Törvénykönyv (1969 Lengyelország, 1979 Magyarország) elkészült. Ezekben a törvényekben a társadalmi rehabilitációs kérdéseket a börtönbüntetések céljaival együtt hangsúlyozták. 1989-ben a rendszerváltással mindkét országban egy újabb fordulópont történt – azóta került szem elé a fogvatartottak humanitárius kezelésére és az emberi jogok tiszteletben tartására irányuló törekvés. Igen fontossá vált a társadalmi rehabilitáció új, hatékonyabb módszereinek és formáinak keresése....


2018.08.15.

Molnár Attila Károly: Megérintve című fotókiállításának megnyitója 2018. augusztus 15-én a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben. A kiállítást a fogvatartottak és a személyi állomány előtt Szabó Zoltán ny. ih. alezredes nyitotta meg. Az ünnepélyes megnyitó után a résztvevő fogvatartottak beszélgetést folytattak a szerzővel a kiállítás céljáról, a képek keletkezéséről, üzenetéről...


2018.08.12.

E tanulmány célja a fogvatartottak szabadulását követő társadalmi beilleszkedést elősegítő lehetőségek bemutatása a szabadulásra felkészítő felnőtt-tanulási folyamatok vizsgálatán keresztül. A vizsgálatban a hangsúly a börtönökben élők tanulási motiváltságára és motiválhatóságára került. Hazai és nemzetközi példákon keresztül mutatjuk be a büntetés-végrehajtási intézetekben zajló, a reintegrációt támogató tanulási folyamatokat. Az empirikus adatok egy hazai büntetés-végrehajtási intézet azon fogvatartottjai köréből származnak, akik önkéntesen jelentkeztek résztvevő-központú csoportfoglalkozásokra. Fókuszcsoportos beszélgetések, filmklubok, illetve az önismeret növelését támogató gyakorlatok vezettek a résztvevők egyéni és csoportos tanulási motivációinak megismeréséhez. A fókuszcsoportos beszélgetések és egy filmklub eredményei között szerepel, hogy a részt vevő fogvatartottak kommunikációja nyitottabbá vált, a csoporttagok önkifejezési minősége nőtt. Meditációs alapgyakorlatok kipróbálásával a fogvatartottak olyan módszert tanultak meg, amely közelebb hozta őket egy nyugodtabb állapot eléréséhez, a stressz, az agresszió csökkentéséhez...


2018.06.09.

Mivel az idősödés hatással van az élet minden vonatkozására, érinti az ember társadalmi, gazdasági és kulturális formáit is. Ezért tartjuk szükségesnek az idősödés folyamatának és fejlesztési lehetőségeinek tanulmányozását. Napjainkban jelentős demográfiai változások vannak, melyek hatására az évszázad első felében jelentősen megnő az idősebbek száma...


2018.05.04.

Az új évezredben a felnőttek tanulásának világában paradigmatikus változás következett be, mely változás magával hozta az élethosszig tartó tanulás minden formájának (formális, nem-formális és informális tanulás) felértékelődését. Mivel a felnőttek tanulása ma a társadalmi-gazdasági fejlődés motorjaként definiált, ugyanez reflektorfénybe helyezte a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok oktatás-képzés útján történő felzárkóztatásának kérdését is. E hátrányos helyzetű csoportokon belül a börtönökben élő fogvatartottak csoportja egy sajátos célcsoportot képvisel. Az ő esetükben a büntetés-végrehajtási intézetekben megvalósuló tanulás minden formája nagymértékben segítheti a társadalomba való visszatérés, a reintegráció sikerességét...


2018.03.27.

Molnár Attila Károly: Akadályverseny című fotókiállításának megnyitója 2018. március 27-én a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben. A kiállítást Bóka B. László színház- és helytörténész nyitotta meg. A megnyitót követően a szerző a fogvatartottak egy önként jelentkező csoportjával az intézet könyvtárában beszélgetést folytatott a kiállítás keletkezéséről, céljairól, valamint elhangzottak a szerző életútjával és a képek készítésének technikai jellemzőivel kapcsolatos kérdések...


2018.01.27.

A reintegráció elősegítése céljából kerestem meg a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben olyan felnőtt fogvatartottakat, akik nyitottak voltak mentális önfejlesztő technikák kipróbálására a börtönártalmak hatásának csökkentésére, a társadalomba történő visszailleszkedésük elősegítésére...


2018.01.19.

Molnár Attila Károly: Megérintve című fotókiállításának bemutatója 2018. január 19-én a Tető Galériában. A kiállítást Bóka B. Lászó színház- és helytörténész nyitotta meg. "Szabadság és börtön, börtön és szabadság. Első ránézésre egyszerű, holott sokkal bonyolultabb ennél, mert hajlamosak vagyunk feketében, fehérben látni a világot. A képek és a versek alkotója az elmúlt négy évben módszeresen járta Magyarország börtöneit. Rádöbbent, hogy a börtön olyan közeg, ahol emberek élnek. Megérintette a környezet és az ott élők. A falakon négy év lenyomata látható..."


2017.12.12.

Magyarországon mintegy 18000 ember tölti szabadságvesztés-büntetését, és a szabadulóknak közel 50%-a ismét börtönbe kerül. Az elítéltek hiányoznak a családokból, kint rekednek a munkaerőpiacról. Társadalomtól való eltávolodásuk a szabadulásuk utáni visszailleszkedést nehezíti. Doktori kutatásom célja egy programfejlesztés felnőtt fogvatartottak motiválására annak érdekében, hogy ők maguk is szerepet vállaljanak saját reintegrációjuk sikeres megvalósításában...


2017.12.06.

Az Aktív időskor és tudományos ismeretterjesztés című konferencia előadásai:

Jászberényi József: Az időskori tanulás mint az Active Ageing és az Empowerment eszköze

Bajusz Klára: Időskori tanulás a Pécsi Szenior Akadémián

Kereszty Orsolya – Benkei-Kovács Balázs: A harmadik kor egyetem résztvevőinek tanulási szokásai, egy empirikus vizsgálat tükrében

Kasza Georgina – Molnár Attila – Papp Anna- Szilágyi Gabriella: Motivációs stratégiák alkalmazása a Harmadik Kor Egyeteme szemináriumain...


2017.11.09.

Molnár Attila Károly: Akadályverseny című fotókiállításának megnyitója 2017. november 19-én a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben. AA fotókiállítást Németh Éva bv. ezredes bv. főtanácsos parancsnok nyitotta meg. A kiállítás megnyitóját követően a szerző a fogvatartottak egy önként jelentkező csoportjával az intézet könyvtárában beszélgetést folytatott a kiállítás keletkezéséről, céljairól, valamint elhangzottak a szerző életútjával és a képek készítésének technikai jellemzőivel kapcsolatos kérdések...


2017.08.16.

Molnár Attila Károly: Naplemente című fotókiállításának megnyitója 2017. augusztus 16-án a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben. A fotókiállítást Bóka B. László színház- és helytörténész nyitotta meg. Az ünnepélyes megnyitó után a résztvevő fogvatartottak beszélgetést folytattak a szerzővel a kiállítás céljáról, a képek keletkezéséről, üzenetéről...


2017.05.26.

Előadásom célja a fogvatartottak társadalomba való visszatérését előkészítő börtönbeli tanulás vizsgálatának bemutatása. E vizsgálatban a börtönökben élők tanulási motiváltságára és motiválhatóságára helyeződik a hangsúly, valamint hazai és nemzetközi példákon keresztül bemutatásra kerülnek a börtönökben zajló tanulási folyamatok...


2017.05.22.

Molnár Attila Károly: Akadályverseny című fotókiállításának megnyitója 2017. május 22-én a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben. A kiállítást Bóka B. László színház- és helytörténész nyitotta meg. Ezt követően a börtön fogvatartottjaiból és személyzetéből álló közönség együtt, csoportként tekintette meg a képeket: képről képre haladva, egy-egy résztvevő (köztük az intézet parancsnoka és pszichológusa) felolvasta a fotókon szereplő verseket, s elmondta benyomásait a műről...


2017.04.05.

A társadalmi élettől távol, a büntetés-végrehajtási intézetekben mintegy 18.000 ember tölti szabadságvesztés-büntetését. E személyekre a börtönben töltött idő alatt az a feladat vár, hogy felkészüljenek szabadulásuk utáni életükre. Az eredményes reszocializációhoz vezető úton, a büntetés ideje alatt a fogvatartottak egyéni lehetőségei korlátozottak, ennélfogva segítségre van szükségük a társadalomba való visszatéréshez...


2017.03.29.

A magyarországi büntetés-végrehajtási rendszer célja a fogvatartottak felkészítése a börtön utáni életre. A büntetésüket már befejező foglyok közel 50 százaléka bűnismétlő, és ez a magas szintű visszaesés cselekvésre szólít fel. Köztudott, hogy körülbelül 18 ezer fogvatartott nem vehet részt a munkaerőpiacon. Ők hiányoznak a családokból is – gondoljunk csak keresetre vagy gyermeknevelésre. Szükség van tehát arra, hogy az andragógiához hasonló tudományok nagyobb figyelmet fordítsanak az elítéltekre, hogy nagyobb esélyt adjanak számukra a társadalomba történő visszatérésre...


2017.01.27.

Molnár Attila Károly: Akadályverseny című fotókiállításának bemutatója 2017. január 27-én a Tető Galériában. A kiállítást Bóka B. László színház- és helytörténész nyitotta meg. "Amit látnak, azok fotók és versek. Fontos a sorrend, mert a hangsúly a fotókon van. Ha valaki komoly elhatározással áll objektív mögé, akkor véleményt formál önmagáról és a világról. Molnár Attila fotói egy belső út dokumentumai, ahol a képek a gondolkodó ember lenyomatai."...


2017.01.15.

A csoportmunka, a csoporton belüli interaktív kommunikáció hatékony formája az együttműködésnek és a társas tanulásnak. Résztvevő-központú módszerek alkalmazásával lehetőség nyílik olyan, csoportokat motiváló hatás elérésére, amely támogatja a felnőttek tanulási igényeit. Ilyen foglalkozások lehetőségére tartanak számot azon felnőtt fogvatartottak csoportjai, akik a börtönökben töltik szabadságvesztés-büntetésüket. Doktori kutatásom a büntetésvégrehajtásban folyó reintegrációs tevékenység bővítésének lehetőségével foglalkozik, keresve a megoldást a szabadultak újbóli bűnelkövetésének megelőzésére...


2017.01.15.

A csoportmunka, a csoporton belüli interaktív kommunikáció hatékony formája az együttműködésnek és a társas tanulásnak. Résztvevő-központú módszerek alkalmazásával lehetőség nyílik olyan, csoportokat motiváló hatás elérésére, amely támogatja a felnőttek tanulási igényeit. Ilyen foglalkozások lehetőségére tartanak számot azon felnőtt fogvatartottak csoportjai, akik a börtönökben töltik szabadságvesztés-büntetésüket. Doktori kutatásom a büntetésvégrehajtásban folyó reintegrációs tevékenység bővítésének lehetőségével foglalkozik, keresve a megoldást a szabadultak újbóli bűnelkövetésének megelőzésére...


2016.11.22.

A magyarországi büntetés-végrehajtási intézetek igen nagy telítettséggel működnek. A szabadságvesztés-büntetésüket már kitöltők között közel 50%-os arányban tapasztalható az ismételt bűnelkövetés, így az egyre nagyobb számú fogvatartotti populáció a változtatás problémáját veti fel. A börtönügyben zajló fejlesztések arra utalnak, hogy a szervezet nyitott az újabb, a reintegrációt támogató módszerek kidolgozására. Andragógusként nem a fogvatartotti férőhelyek számának növelésében, hanem az ismételt börtönbe kerülés megelűzésében látom a megoldást. Felvetődik a kérdés, vajon az andragógia által kidolgozott módszerek alkalmazhatók-e a börtönökben. Terepkutatásommal az életsegítő andragógia ideológiájával közelítek a fogvatartottak reszocializációjának megvalósításához, amely az önfejlesztésen keresztül segíti az egyént a társadalomba visszavezető helyes út megtalálásában. Empirikus kutatásomat a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben, a fogvatartottak egy húszfős csoportjával végeztem. A rendszeres látogatással és a személyes kapcsolattartással arra kerestem a választ, képesek-e a csoporttagok önsegítő módon személyiségfejlesztő gyakorlatokat végezni, s ha igen, milyen eredménnyel teszik azt. A 2013-ban és 2014-ben tartott tréning jellegű csoportfoglalkozásokat beszélgetésekre alapoztam, mely beszélgetések az egyéniség pozitív irányú befolyásolásán keresztül vezettek a továbbiakban végzendő munkához: önfejlesztő mentális gyakorlatok alapjainak megértetéséhez, megtanításához...


2016.11.17.

Kutatásom célja megvizsgálni, mely eszközök lehetnek alkalmasak a fogvatartottak motiválására, saját maguk reintegrációjának megkönnyítésére. Olyan, a fogvatartottakkal végzendő kooperatív munkában gondolkodom, mely munka során ők maguk is aktívan közreműködnek a reintegrációs szakemberek által nyújtott lehetőségek kihasználásában. Ami tapasztalatot szereztem kutatásom elkezdéséhez, az azokból a csoportfoglalkozásokból származik, amelyeket az elmúlt években tartottam a börtönben. Két ízben szerveztem csoportfoglalkozás-sorozatot fogvatartottak részére, mindkét esetben a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben, az első 2014-ben, a második 2016-ban zárult...


2016.11.16.

Kutatásom célja megvizsgálni, mely eszközök lehetnek alkalmasak a fogvatartottak motiválására, saját maguk reintegrációjának megkönnyítésére. Olyan, a fogvatartottakkal végzendő kooperatív munkában gondolkodom, mely munka során ők maguk is aktívan közreműködnek a reintegrációs szakemberek által nyújtott lehetőségek kihasználásában. Ami tapasztalatot szereztem kutatásom elkezdéséhez, az azokból a csoportfoglalkozásokból származik, amelyeket az elmúlt években tartottam a börtönben. Két ízben szerveztem csoportfoglalkozás-sorozatot fogvatartottak részére, mindkét esetben a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben, az első 2014-ben, a második 2016-ban zárult...


2016.10.11.

Molnár Attila Károly: Naplemente című fotókiállításának megnyitója 2016. október 11-én a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben. A kiállítást a fogvatartottak és a személyi állomány előtt Szabó Zoltán ny. ih. alezredes nyitotta meg. Az ünnepélyes megnyitó után a résztvevő fogvatartottak beszélgetést folytattak a szerzővel a kiállítás céljáról, a képek keletkezéséről, üzenetéről...


2016.06.30.

Molnár Attila Károly: Naplemente című fotókiállításának megnyitója 2016. június 30-án a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben. A kiállítást a fogvatartottak és a személyi állomány előtt Bóka B. László színház- és helytörténész nyitotta meg. Az ünnepélyes megnyitó után a résztvevő fogvatartottak beszélgetést folytattak a szerzővel a kiállítás céljáról, a képek keletkezéséről, üzenetéről...


2016.04.16.

Minden, amit a fogvatartottakért, a börtönökben élőkért teszünk, egyúttal a társadalom egészéért is tesszük. Ez az egyik legfontosabb mondanivalója és üzenete annak a gyakorlati munkának, amelynek célja a reintegráció fejlesztése. Olyan fogvatartottak számára szerveztem csoportfoglalkozásokat, akik nyitottak voltak a szabadulás utáni, a társadalomba való visszatérést segítő módszerek sokszínűségére, akik kíváncsiak voltak a szabad életben már bevált, és a börtön keretein belül is kísérleti módon kipróbált mentális önfejlesztő módszerekre...


2016.01.15.

Molnár Attila Károly: Naplemente című fotókiállításának bemutatója 2016. január 15-én a Tető Galériában. A kiállítást Kelényi István művészettörténész nyitotta meg. "Olykor nem is azt vesszük észre, mi a dolgok eredete, sőt nem is magukat a dolgokat, hanem az eredményt, a világban történő változást. A lenyugvó Nap sugarai bejutnak a szobába, végigpásztázzák a tárgyakat, miközben folyton változó formákat rajzolnak a falakra. E fali árnyak megörökítésére néha csak percek, máskor csupán másodpercek állnak a fotós rendelkezésére. Az árnyak formái mindenkinek mást üzenhetnek, azonban minden forma elgondolkodtató. A szemlélőben gondolati képek jelennek meg. Így hat ránk a naplemente."...


2015.10.21.

A társadalmi élettől távol, a büntetés-végrehajtási intézetekben mintegy 18.000 ember tölti szabadságvesztés-büntetését. E személyekre a börtönben töltött idő alatt az a feladat vár, hogy felkészüljenek szabadulásuk utáni életükre. Az eredményes reszocializációhoz vezető úton, a büntetés ideje alatt a fogvatartottak egyéni lehetőségei korlátozottak, ennélfogva segítségre van szükségük a társadalomba való visszatéréshez. Habár az elítéltek kezében csekély számú eszköz van a fenti cél elérésére, ugyanakkor az is igaz, hogy a megvalósításhoz szükséges egyik tényezőből jelentős mennyiség áll rendelkezésükre, ez pedig az idő. A büntetési időtartam optimális beosztásának, hatékony kihasználásának lehetőségével maguk a fogvatartottak is élhetnek. Ha igényt éreznek a többé, jobbá válásra, módszereket tanulhatnak meg saját maguk fejlesztésére, továbbá igénybe vehetik a felnőttek többirányú fejlődését támogató tudományok (andragógia, pszichológia stb.) művelőinek segítségét. Az önfejlesztés módszerével olyan eredményeket érhetnek el, amelyek elsősorban a fogvatartottak emberi minőségének növekedésében mérhetők, s amelyeken keresztül szabadulásuk után könnyebben megtalálhatják méltó helyüket a társadalomban...


2015.07.03.

A büntetés-végrehajtási intézetekben sok minden nem létezik, ami a szabad életben ott van az ember körül – egy dologból azonban rengeteg van, ez pedig az idő. Ugyan a zárkák lakóinak a nap huszonnégy óráját az intézet házirendje szerint kell eltöltenie, mégis, ha az egyénnek megvan az igénye ennek az időnek a hasznos eltöltésére, lehetőséget találhat a börtön nyomasztó világának elviselését könnyítő, a társadalmi visszailleszkedést elősegítő tevékenységre. Önfejlesztő gyakorlatok tanulásával és rendszeres végzésével az elítélt elérheti azt, hogy szabadulása után többé ne kerüljön vissza a büntetés-végrehajtás rendszerébe. E cél megvalósításához egyrészről a fogvatartottak rendszeres andragógiai támogatására van szükség, másrészről magának a fogvatartottnak is a reintegrációs folyamat aktív közreműködőjévé kell válnia. Ezzel könnyebbé teheti saját helyzetét, egyúttal némileg tehermentesítheti a reintegrációs tiszti állomány munkáját...


2015.04.16.

Minden, amit a fogvatartottakért, a börtönökben élőkért teszünk, egyúttal a társadalom egészéért is tesszük. Ez az egyik legfontosabb mondanivalója és üzenete annak a gyakorlati munkának, amelynek célja a reintegráció fejlesztése. Olyan fogvatartottak számára szerveztem csoportfoglalkozásokat, akik nyitottak voltak a szabadulás utáni, a társadalomba való visszatérést segítő módszerek sokszínűségére, akik kíváncsiak voltak a szabad életben már bevált, és a börtön keretein belül is kísérleti módon kipróbált mentális önfejlesztő módszerekre...


2015.04.16.

Minden, amit a fogvatartottakért, a börtönökben élőkért teszünk, egyúttal a társadalom egészéért is tesszük. Ez az egyik legfontosabb mondanivalója és üzenete annak a gyakorlati munkának, amelynek célja a reintegráció fejlesztése. Olyan fogvatartottak számára szerveztem csoportfoglalkozásokat, akik nyitottak voltak a szabadulás utáni, a társadalomba való visszatérést segítő módszerek sokszínűségére, akik kíváncsiak voltak a szabad életben már bevált, és a börtön keretein belül is kísérleti módon kipróbált mentális önfejlesztő módszerekre...


2014.02.01.

A Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye két szempontból is börtönmúzeum: egyrészt azért, mert a tárlat a börtön világába kalauzol, másrészt pedig a kiállításnak maga a börtön ad helyet. E múzeum – besorolását tekintve – közérdekű muzeális kiállítóhely. Mind a gyűjteményi anyag tulajdonosa, mind a muzeális intézmény fenntartója a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön...


2013.12.03.

A Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye két szempontból is börtönmúzeum: egyrészt azért, mert a tárlat a börtön világába kalauzol, másrészt pedig a kiállításnak maga a börtön ad helyet. E múzeum – besorolását tekintve – közérdekű muzeális kiállítóhely. Mind a gyűjteményi anyag tulajdonosa, mind a muzeális intézmény fenntartója a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön...


2013.10.15.

Sátoraljaújhelyen található a Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye, melynek a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön épülete ad otthont. A tárlat bemutatja a büntetés-végrehajtás átfogó történeti és szakmai fejlődését, a magyar büntetési rendszereket, a büntetésüket töltők helyzetét. A látogatók megismerhetik a megtorló, testcsonkító és halálbüntetéseket, a szabadságvesztés-büntetés kialakulását és átalakulását. Bemutatásra kerül a jelenlegi rendszer, a fogvatartottak élete, oktatása, munkáltatása, valamint művészete...


2012.03.24.

Az Országos Széchényi Könyvtár a "tudás tárházaként" a magyar kulturális örökség hagyományos (papíralapú) és modern (elektronikus) könyvtári dokumentumainak megőrző és közvetítő intézménye. Az Országos Széchényi könyvtár gyűjti, feltárja és megőrzi a magyar nemzeti kultúra írott, nyomtatott, audiovizuális és elektronikus formában létrejött értékeit...


2011.03.01.

Négyrészes természet- és dokumentumfilm a Velencei-tóról: a tó növény-és állatvilágáról, a tó körüli települések lakóinak életéről, valamint a turisztikai lehetőségekről. Az első rész a tájról, a kirándulási lehetőségekről, a közlekedésről, a rendezvényekről, valamint a történelmi, irodalmi kötődésekről szól. A második részben egy riportfilmet láthatunk, elkísérünk egy túracsoportot a Velencei-hegységbe, ellátogatunk egy iskolába, és felhívjuk a figyelmet a víz adta sportlehetőségekre. A harmadik rész a tó téli állapotát tárja elénk, bemutatva a jégvilág szépségét. Egy beszélgetés is látható a Pákozd-Sukorói Arborétumban, természetvédelmi szakemberekkel. A negyedik részben ellátogatunk számos helyszínre, láttatva a környék évenkénti újjászületését, s bemutatva a közösségi programok véget nem érő sorát...