โรงพยาบาลดงหลวง

ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

ตำแหน่งที่ตั้ง โรงพยาบาลดงหลวง