.

Translate

Zapytaj o swoją ofertę i podaj:

  1. Nazwę domeny (www.example.xxx.xx)
  2. Zaproponuj miesięczną kwotę wynajmu domeny (netto) PLN , lub EUR
  3. Zaproponuj kwotę zakupu domeny(netto) PLN, lub EUR
  4. Podaj dane do podpisania umowy, faktury (nazwa firmy, przedstawiciel, adres, NIP, REGON, telefon kontaktowy, e-mail kontaktowy)lub dane osoby fizycznej do wystawienia faktury z danymi kontaktowymi.
  5. Rozpatrywane będą tylko oferty zawierające kompletne dane które są wymienione w punktach 1,2,3 i / lub 4.

Oferty proszę kierować na adres e-mail: wt19iaa@gmail.com