[XIN CHÀO]

Chào mừng bạn đến với Domains Hub

tôi đang sở hữu tên miền bạn đang tìm kiếm!


Xin chào!

Tôi là Henry

Nếu bạn muốn nhận báo giá và mua lại tên miền này, vui lòng email đến: henrythanhho@gmail.com


Cú pháp như sau:

  • Tiêu đề email: Mua domain [tên miền]

  • Tên của bạn

  • Số điện thoại

  • Domain bạn muốn mua lại từ tôi

  • Giá đề xuất


Sau đó hãy gửi đến email henrythanhho@gmail.com

Tôi sẽ phản hồi bạn, thanks!


Bạn có thắc mắc?

Hãy liên hệ với [henrythanhho@gmail.com] để biết thêm thông tin về tên miền